Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 02/12/2023

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Hội Nông dân Nậm nhùn: Phát huy vai trò tổ chức Hội xây dựng NTM

17/11/2023 22:10 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Hội nông dân huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) đã và đang triển khai thực hiện nhiều việc làm cụ thể, góp phần thiết thực trong xây dựng Nông thôn mới (NTM).


a85_1.jpg

 Nậm Nhùn có nhiều nông dân SX-KD giỏi

Hội Nông dân huyện Nậm Nhùn hiện có 11 tổ chức cơ sở hội, với 4.423 hội viên. Xác định rõ vai trò của nông dân trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Hội nông dân huyện Nậm Nhùn luôn chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân lựa chọn những phần việc cụ thể và chỉ đạo các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tổ chức thực hiện.

Các phong trào thi đua do Hội phát động đã được đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân tham gia hưởng ứng. Cụ thể như phong trào: "Nông dân chung tay góp phần xây dựng nông thôn mới", "Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", "Nông dân tham gia bảo vệ môi trường bền vững"… Qua đó, nhiều cán bộ, hội viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phát triển kinh tế, góp phần quan trọng trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Trên cơ sở thực hiện các phong trào thi đua, đa số hội viên đã tích cực chăm lo sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát huy tinh thần chủ động sáng tạo trong lao động, sản xuất, tập trung phát triển kinh tế hộ gia đình. Nhờ vậy, số hộ nông dân đăng ký tham gia và đạt danh hiệu Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi ngày càng tăng. Đến nay, huyện Nậm Nhùn có 360 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó cấp cơ sở có 262 hộ, cấp huyện có 84 hộ, cấp tỉnh có 14 hộ.

Hàng năm, Hội Nông dân huyện Nậm Nhùn chủ động phối hợp với các phòng ban chuyên môn, các xã, thị trấn mở các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân. Đồng thời, Hội cũng đã hướng dẫn hội viên, nông dân xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện, thế mạnh từng vùng. Năm 2021, Hội đã mở 23 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đồng thời, phổ biến pháp luật cho gần 800 lượt hội viên, nông dân tại các xã, thị trấn.

Hội Nông dân Nậm Nhùn tạo nhiều thuận lợi cho hội viên làm giàu

Nhằm tạo điều kiện cho hội viên, nông dân tiếp cận được nguồn vốn vay đầu tư phát triển kinh tế, nhân rộng có hiệu quả các mô hình sản xuất, chăn nuôi... Hội nông dân huyện đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nậm Nhùn tạo điều kiện cho nông dân vay vốn phát triển sản xuất, với tổng dư nợ đến nay hơn 62 tỷ đồng, với 34 tổ vay vốn và 1.156 hộ vay hộ vay vốn.

Nhờ phát huy tính năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất phát triển kinh tế, nhiều hộ gia đình hội viên, nông dân đã vươn lên làm giàu, giảm nghèo bền vững. Đến nay, toàn huyện Nậm Nhùn đã có 3 xã được đạt chuẩn nông thôn mới là: Pú Đao, Lê Lợi và Mường Mô; bình quân toàn huyện đạt 12,2 tiêu chí/xã, không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí; thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 30 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 15,73%. Trong năm 2021, hội viên, nông dân trên địa bàn huyện Nậm Nhùn đã đóng góp được 500 ngày công lao động, xây dựng được 11 mô hình thu gom rác thải bảo vệ môi trường nông thôn.

Trong thời gian tới, Hội nông dân huyện Nậm Nhùn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức hội cơ sở; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Qua đó, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Theo danviet.vn

Lượt truy cập: 158

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)