Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 12/12/2023

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Huyện Thường Tín tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân cấp thôn, xã

17/11/2023 22:05 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Với 757 ý kiến của nhân dân tham dự, Hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2022 trên địa bàn huyện Thường Tín trở thành Hội nghị của dân, nơi lắng nghe tiếng nói của nhân dân.


a84_1.jpg 

Trong những ngày qua, các khu dân cư, tổ dân phố trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân (ĐBND) nhằm tiếp tục phát huy dân chủ của nhân dân trong xây dựng thiết chế văn hóa ở cơ sở, các quy định tại địa phương nhằm nâng cao chất lượng Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư". 

Với 757 ý kiến của nhân dân tham dự, Hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2022 trên địa bàn huyện đã thực sự trở thành Hội nghị của dân, nơi lắng nghe tiếng nói của nhân dân.

Ngay từ đầu năm 2022, Ủy ban MTTQ huyện Thường Tín đã phối hợp với UBND huyện xây dựng Kế hoạch liên tịch số 08/KH-UBND-UBMTTQ ngày 22/01/2022 tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân năm 2022 bàn việc xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở với chủ đề: "Kỷ cương, trách nhiệm, an toàn, phát triển" gắn với nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". 

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã có công văn hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức bằng 02 hình thức là tổ chức hội nghị hoặc lấy ý kiến người dân bằng hình thức phiếu hỏi.

Theo đó, các xã, thị trấn đã triển khai xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội nghị đảm bảo theo quy định. Qua tổng hợp, số đại biểu về dự hội nghị cấp thôn là 10.003 đại biểu và đã có 595 ý kiến tham gia. Một số cơ sở có tỷ lệ hộ dân đi dự họp cao như Hiền Giang, Khánh Hà, Nghiêm Xuyên, Thắng Lợi, Vạn Điểm, Văn Tự; Có 26 thôn (KDC), tổ dân phố tổ chức lấy phiếu ý kiến với 6.138 phiếu/10.379 hộ=59,1%.

Các ý kiến tập trung bàn các nội dung về thực hiện tang văn minh, tiến bộ; xây dựng văn hóa khu dân cư; phòng chống tệ nạn xã hội, dịch bệnh, thực hiện vệ sinh môi trường, vận chuyển rác thải, giải tỏa các vi phạm hành lang an toàn giao thông…

Sau khi hoàn thành hội nghị đại biểu nhân dân ở cấp thôn, tại hội nghị cấp xã, các lãnh đạo UBND xã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2021, tổng hợp kết quả tổ chức hội nghị ở thôn, tổ dân phố; báo cáo kết quả một năm triển khai, thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng ở địa phương và mục tiêu Chương trình hành động năm 2022 về xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Qua hội nghị cấp xã đã có 162 ý kiến, trung bình mỗi hội nghị có trên 5 ý kiến. 

Các ý kiến phát biểu đều thể hiện tính dân chủ, trao đổi bàn biện pháp giúp các khu dân cư nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh", nâng cao chất lượng bình xét gia đình văn hoá, làng văn hóa, nâng cao chất lượng thực hiện các nội dung bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng, bàn các biện pháp để thực hiện, mục tiêu đặt ra cho các cuộc vận động cũng như các tiêu chí trong lĩnh vực văn hoá. 

Đồng thời đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm xây dựng lều lán lấn chiếm lòng, lề đường gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đường làng, ngõ xóm…

 

Theo danviet.vn

Lượt truy cập: 187

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)