Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 09/12/2023

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Quảng Nam đăng ký bao nhiêu huyện, xã đạt chuẩn NTM năm 2022?

17/11/2023 21:50 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công văn gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT; Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương đăng ký mục tiêu phấn đấu xây dựng nông thôn mới năm 2022 và giai đoạn 2021-2025.


a81_1.jpg

 Mục tiêu năm 2022, Quảng Nam phấn đấu 4 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, trong đó 3 huyện, thị xã, thành phố đã được công nhận là huyện Phú Ninh, thị xã Điện Bàn và thành phố Tam Kỳ, 1 huyện mới là Duy Xuyên.

Đối với cấp xã có 123 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 5 xã mới; 10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; còn 49 xã dưới 15 tiêu chí; 46 thôn đạt NTM thôn, bản.

Trong giai đoạn 2021 - 2015, UBND tỉnh Quảng Nam phấn đấu có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn NTM (ít nhất 155 xã), trong đó có khoảng 40% số xã đạt chuẩn NTM mới nâng cao (khoảng 64 xã), 10% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (khoảng 16 xã). Không có huyện không có xã đạt chuẩn NTM; không còn xã dưới 15 tiêu chí.

Ít nhất 35% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm xây dựng NTM (ít nhất 7 đơn vị cấp huyện), trong đó có ít nhất 20% số huyện đạt chuẩn NTM được công nhận là huyện NTM nâng cao và huyện NTM kiểu mẫu (ít nhất 2 huyện đạt chuẩn huyện NTM nâng cao, trong đó có ít nhất 1 huyện đạt chuẩn huyện NTM kiểu mẫu)…

Bên cạnh đó, mới đây Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh ký ban hành các quyết định công nhận thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021.

Theo đó, 5 xã được công nhận đạt chuẩn NTM gồm Tam Sơn, Tam Trà, Tam Thạnh, huyện Núi Thành, xã Phước Ninh, huyện Nông Sơn, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình và 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao gồm Đại Quang, huyện Đại Lộc, Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn và xã Tân Hiệp, thành phố Hội An. 

Như vậy, trong tổng số 194 xã thực hiện chương trình NTM, đến nay Quảng Nam đã có 118 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM.

 

Theo danviet.vn

Lượt truy cập: 192

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)