Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 01/12/2023

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Điện Biên: Xây dựng Nông thôn mới ở Mường Nhé

17/11/2023 21:45 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Qua 12 năm triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia về Xây dựng NTM, kinh tế - xã hội của huyện Mường Nhé đã có bước phát triển khá, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc.


a80_1.jpg 

Thực hiện chương trình NTM, UBND huyện, Ban chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu Quốc gia huyện đã thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chức năng, Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM các xã tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; gắn triển khai thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng NTM"; cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh". Qua công tác tuyên truyền cung cấp đầy đủ thông tin, tạo điều kiện cho cả hệ thống chính trị và toàn dân hiểu rõ mục đích, nội dung, tư tưởng chỉ đạo, cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng NTM. 

Phát huy vai trò của chính quyền các cấp, đặc biệt là cấp xã và chủ thể tham gia xây dựng NTM là người dân. Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia huyện, xã; Văn phòng điều phối NTM huyện vẫn ổn định về tổ chức bộ máy và hoạt động tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục gắn với biểu dương, nhân rộng những cách làm hay, những giải pháp sáng tạo nên việc xây dựng NTM ở Mường Nhé đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi, lan tỏa.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mường Nhé cho biết: Quá trình triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM đã có sự vào cuộc tích cực, chủ động của các cấp, các ngành và người dân. Các cấp ủy Đảng, chính quyền thường xuyên đổi mới nội dung lãnh đạo, xác định đúng nội dung, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện trong xây dựng NTM. Xác định rõ nội dung trọng tâm cần tập trung, tránh dàn trải; thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng NTM theo phương châm "dễ làm trước, khó làm sau", hoàn thành tiêu chí nào chắc tiêu chí đó.

Nhờ đó, đến nay huyện Mường Nhé đạt bình quân 9,64 tiêu chí/xã; xã Sín Thầu đã được công nhận đạt chuẩn NTM; 4 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí; 6 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí và không còn xã dưới 5 tiêu chí. Về kết quả triển khai thực hiện xây dựng thôn, bản NTM, đến nay bình quân số tiêu chí đạt 8,2 tiêu chí/bản. Quá trình triển khai xây dựng NTM đã thực sự tạo ra những động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển mọi mặt trong toàn huyện Mường Nhé.

Mặc dù vậy kết quả đạt được trong xây dựng NTM của huyện Mường Nhé chưa đạt mục tiêu đề ra do xuất phát điểm kinh tế thấp; đại bộ phận nhân dân sống bằng nông nghiệp; tỷ lệ hộ nghèo cao; nguồn lực huy động trong nhân dân hạn chế. Đơn cử năm 2021, tổng nguồn vốn huy động đầu tư thực hiện chương trình xây dựng NTM là 88,8 tỷ đồng; trong đó 100% vốn được huy động trực tiếp từ chương trình NTM và vốn lồng ghép; vốn huy động trong nhân dân không có. Bên cạnh đó, những tiêu chí về giao thông, thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, nhà ở dân cư, cơ sở vật chất văn hóa… đang là những rào cản lớn mà huyện Mường Nhé gặp phải. Đến hết năm 2021, chưa có xã nào đạt tiêu chí về tỷ lệ hộ nghèo; tỷ lệ hộ nghèo chung toàn huyện hiện nay là 58,62%.

Thực tế xây dựng NTM ở huyện Mường Nhé cho thấy, các tiêu chí chưa đạt hầu hết đều tập trung ở các lĩnh vực đòi hỏi nguồn lực đầu tư cao, có nơi ngoài "tầm với" của địa phương, như: Giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, tỷ lệ hộ nghèo… Cùng với đó, công tác lãnh đạo, quản lý và điều hành của chính quyền một số xã có lúc còn lúng túng; công tác tuyên truyền, vận động tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của nhân dân về xây dựng NTM chưa thường xuyên. Sự vào cuộc của các tổ chức, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đôi khi chưa thực sự quyết liệt, trách nhiệm của các thành viên chưa thực sự được phát huy…

Năm 2022, huyện Mường Nhé phấn đấu số tiêu chí đạt bình quân/xã tăng từ 9,64 tiêu chí lên 10,45 tiêu chí; có thêm 1 xã đạt chuẩn NTM; có 1 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí; 4 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí; 5 xã còn lại đạt từ 6 - 9 tiêu chí. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm trên 7% so với năm 2021; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 25%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 99%; tỷ lệ hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh theo quy chuẩn quốc gia đạt 95%. Để đạt được mục tiêu đề ra đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng lớn của cấp ủy, chính quyền địa phương trong thời gian tới.

Theo danviet.vn

Lượt truy cập: 120

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)