Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 06/12/2023

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Hội Nông dân Quảng Nam: Nâng cao vai trò chủ thể, giám sát của nông dân trong việc xây dựng NTM

17/11/2023 20:30 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Ngày 12/5, tại huyện Tiên Phước, Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam đã tổ chức tọa đàm “Nâng cao vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng Nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh.


a65_1.jpg

 Xây dựng NTM là một chương trình mục tiêu lớn của Đảng, Nhà nước nhằm tạo ra sự chuyển biến toàn diện về kinh tế, văn hóa, chính trị xã hội ở nông thôn. Nghị quyết 26 của BCH TW Đảng lần thứ 7 (khóa X) đã khẳng định "Trong mối quan hệ mật thiết giữa nông nghiệp, nông dân và nông thôn, nông dân là chủ thể của quá trình phát triển và xây dựng nông thôn mới".

Từ thực tiễn trên, xây dựng NTM ở Quảng Nam trong thời gian qua, kinh nghiệm được rút ra là nơi nào phát huy được vai trò, trách nhiệm, tâm huyết, tiền của, công sức, đặc biệt sự đồng thuận cao của người dân thì nơi đó xây dựng NTM thành công.

Đến nay, Quảng Nam đã có 4 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, trong đó là huyện Phú Ninh, huyện Duy Xuyên, thị xã Điện Bàn và thành phố Tam Kỳ, có 123 xã công nhận đạt NTM, 10 xã đạt xã NTM nâng cao, 1 xã đạt NTM kiểu mẫu là xã Đại Hiệp, có 195 thôn đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Trong việc xây dựng NTM, đến nay Quảng Nam đã ngày càng phát triển nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Đến nay, bình quân chung số tiêu chí NTM đạt chuẩn của toàn tỉnh Quảng Nam là 16,43 tiêu chí/xã (trong đó khu vực miền núi bình quân 14,08 tiêu chí/xã; đồng bằng: 18.78 tiêu chí/xã). 

Tỷ lệ hộ nghèo tính đến đầu năm 2022 còn 4,5%, hộ cận nghèo 1.79%. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 40,5 triệu đồng/người/năm. Đối với triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm, đến nay có 268 sản phẩm được công nhận đạt 3-4 sao.

Bà Lê Thị Minh Tâm - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam cho biết: "Xác định được tầm quan trọng trong việc xây dựng NTM, các cấp Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động cán bộ hội viên nông dân thực hiện tốt các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về xây dựng NTM.

Trong đó, bằng nhiều hình thức, nội dung tuyên truyền phong phú đa dạng đã giúp cho người dân nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của mình, tự giác tham gia và hưởng ứng tích cực các chủ trương xây dựng NTM ở địa phương, người dân tự nguyện di dời nhà cửa, tường rào, cổng ngõ, hiến hàng ngàn m2 đất, cây cối, hoa màu, vật kiến trúc, đóng góp tiền, của, ngày công lao động để xây dựng, mở rộng đường giao thông nông thôn; duy tu bảo dưỡng, kiên cố hóa kênh mương nội đồng, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội ở địa phương".

Cũng theo bà Lê Thị Minh Tâm, công cuộc xây dựng NTM ở Quảng Nam đối với giai cấp Hội Nông dân thời gian qua đã vận động nông dân tích cực thực hiện bộ tiêu chí xây dựng NTM, xây dựng xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; khu dân cư NTM kiểu mẫu; thực hiện dồn điền, đổi thửa; xây dựng cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa giống, lúa chất lượng cao với gần 5.000 ha.

Bên cạnh đó còn tư vấn, hướng dẫn các hộ nông dân thành lập tổ hợp tác, HTX, mô hình nhóm hộ, câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh cùng loại sản phẩm hàng hóa; xây dựng cánh đồng lớn, gắn với quy hoạch sản xuất nông sản hàng hoá, các vùng sản xuất chuyên canh; hướng dẫn người dân tham gia phát triển kinh tế tập thể, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đi đôi với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi, tạo ra các sản phẩm nông nghiệp có giá trị và khả năng cạnh tranh cao; tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho nông dân, triển khai xây dựng các mô hình điểm phát triển kinh tế và nhân rộng để nông dân tham quan học tập.

"Một trong những phong trào có tác động lớn đến xây dựng NTM, đó là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững, đây là phong trào mũi nhọn trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ các nguồn lực, khai thác tiềm năng đất đai, lao động và nguồn vốn để hội viên nông dân phát triển sản xuất kinh doanh.

Từ những việc làm thiết thực, hiệu quả gắn với chức năng, nhiệm vụ của mình, tổ chức Hội và hội viên nông dân đã đóng góp một phần không nhỏ vào thành quả xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong gần 12 năm qua", bà Tâm nói.

Đại diện Sở NNPTNT tỉnh Quảng Nam cho biết, hệ thống chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn liên tục được đổi mới qua các thời kỳ, ngày càng phù hợp và hiệu quả hơn, kịp thời bổ sung nguồn lực cho phát triển các lĩnh vực then chốt của ngành nông nghiệp, từ năm 2017 đến nay, ngành nông nghiệp đã trực tiếp tham mưu, triển khai 10 Nghị quyết chuyên đề với tổng vốn phân bổ trên 270 tỷ đồng.

Ngoài ra, Chương trình MTQG xây dựng NTM, qua 10 năm triển khai đã huy động trên 33.940 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước là trên 15.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn phát triển kinh tế, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân.

"Xây dựng NTM là một quá trình lâu dài, thường xuyên và liên tục, có điểm khởi đầu chứ không có điểm kết thúc. Tại buổi tọa đàm này, tôi hy vọng các đồng chí bàn bạc, thảo luận tìm giải pháp để tiếp tục phát huy và nâng cao hơn nữa vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng NTM trong giai đoạn đến tốt hơn, hiệu quả cao hơn, bền vững hơn…", bà Tâm nhấn mạnh.

Theo danviet.vn

Lượt truy cập: 167

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)