Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 05/12/2023

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Đây là huyện nông nghiệp duy nhất của Đà Nẵng được định hướng phát triển thành thị xã

17/11/2023 20:25 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Đó là thông tin do ông Trần Phước Sơn, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho biết trong cuộc họp của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại TP.Đà Nẵng.


a64_1.jpg 

Ngày 12/5, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho hay, Phó chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Sơn vừa có cuộc họp với Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Đà Nẵng về kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới năm 2021, quý I năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Tại cuộc họp này, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu xác định cụ thể, rõ ràng định hướng phát triển phù hợp đối với từng xã của huyện Hòa Vang trên cơ sở thực tiễn của địa phương và các quy hoạch hiện có, nhằm tránh xảy ra tình trạng chồng chéo trong định hướng phát triển huyện Hòa Vang.

Thông tin tại cuộc họp cho hay, hiện nay, huyện Hòa Vang đang thực hiện song song hai định hướng, thứ nhất là xây dựng và phát triển theo Nghị quyết số 07 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng và phát triển huyện Hòa Vang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó xác định đến năm 2025 phấn đấu xây dựng Hòa Vang trở thành thị xã. Thứ hai là xây dựng các xã nông thôn mới tại Hòa Vang theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

“Để triển khai hiệu quả hai định hướng này một cách hài hòa, không gây ra tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn nhau trong quá trình thực hiện, trên cơ sở thực tiễn của địa phương và các quy hoạch đã có, huyện Hòa Vang cần sớm rà soát, đề xuất cụ thể với UBND thành phố những xã sẽ được đầu tư phát triển thành phường, đáp ứng định hướng xây dựng Hòa Vang trở thành thị xã; cũng như xác định các xã sẽ được xây dựng theo tiêu chí nông thôn mới”, ông Trần Phước Sơn nói.

Để thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đề nghị Sở Xây dựng và Sở KH&ĐT sớm có báo cáo nêu rõ quan điểm trên cương vị ngành chức năng về việc những xã nào nên phát triển lên phường, xã nào xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, giao Sở KH&ĐT tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách, nguồn lực đầu tư cho mỗi hướng phát triển; Sở Xây dựng phối hợp, hỗ trợ huyện Hòa Vang lập đề án quy hoạch đô thị khu vực trung tâm thị xã, chương trình phát triển đô thị…

Thời gian đến, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu huyện Hòa Vang khẩn trương nghiên cứu xây dựng Bộ tiêu chí nông thôn mới, hướng đến xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu; đồng thời, phối hợp với các sở, ban, ngành tăng cường tuyên truyền về những cơ chế, chính sách đã được Thành ủy, HĐND thành phố ban hành trong việc thực hiện mô hình nông thôn mới; thúc đẩy triển khai hai dự án vùng nông nghiệp công nghệ cao (vùng Hòa Phú, vùng Hòa Khương và Hòa Phong), khuyến khích các hộ dân tham gia; sớm hình thành hai hợp tác xã điển hình trong lĩnh vực nông nghiệp.

Theo kết quả rà soát đánh giá theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới năm 2021, đến nay huyện Hòa Vang có 3 xã đạt 19/19 tiêu chí gồm Hòa Phước, Hòa Khương, Hòa Phong; 2 xã đạt 16/19 tiêu chí gồm xã Hòa Phú, Hòa Sơn; 4 xã đạt 15/19 tiêu chí gồmHòa Ninh, Hòa Liên, Hòa Bắc, Hòa Nhơn.

Tổng huy động nguồn lực đầu tư thực hiện nông thôn mới năm 2021 đạt trên 1.167 tỷ đồng; nguồn vốn bố trí thực hiện chương trình thực hiện nông thôn mới năm 2022 là 306,064 tỷ đồng, đã được huyện Hòa Vang phân bổ 100% cho các danh mục công trình đầu tư năm 2022.

Mục tiêu dự kiến trong năm 2022 xây dựng, ban hành và triển khai các Bộ tiêu chí nông thôn mới. Năm 2023, đạt từ 1 đến 2 xã nông thôn mới nâng cao; đạt 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2024, đạt từ 2 đến 3 xã nông thôn mới nâng cao; đạt từ 1 đến 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2025, đạt từ 1 đến 2 xã nông thôn mới nâng cao; đạt 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu; và huyện Hòa Vang đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Theo danviet.vn

Lượt truy cập: 153

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)