Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 09/12/2023

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Đà Nẵng tăng kinh phí hỗ trợ cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

16/11/2023 20:40 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Đà Nẵng tăng kinh phí hỗ trợ cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh cho UBMTQ Việt Nam cấp xã, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư...


 a21_1.jpg

Ngày 17/7, Văn phòng HĐND TP.Đà Nẵng cho hay, HĐND thành phố vừa thông qua Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết của HĐND thành phố về Quy định mức chi hỗ trợ kinh phí thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Trong đó, đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã sẽ được hỗ trợ mức tối thiểu 28.000.000 đồng/năm/xã.

Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ mức tối thiểu 35.000.000 đồng/năm/xã.

Đối với Ban Công tác Mặt trận khu dân cư: Khu dân cư có quy mô dân số dưới 700 hộ dân: mức tối thiểu 7.000.000 đồng/năm/khu dân cư, cứ tăng thêm 200 hộ dân thì được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/năm/khu dân cư.

Đối với Ban Công tác Mặt trận khu dân cư thuộc xã là vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Mức tối thiểu 8.500.000 đồng/năm/khu dân cư, cứ tăng thêm 200 hộ dân thì được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/năm/khu dân cư.

Đối với huyện Hòa Vang và các xã thuộc huyện Hòa Vang, tùy theo khả năng cân đối ngân sách và tình hình thực hiện nhiệm vụ của địa phương để phân bổ mức chi phù hợp và đảm bảo không thấp hơn mức chi theo quy định của Nghị quyết.

Theo danviet.vn

Lượt truy cập: 174

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)