Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 12/12/2023

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Về đích nông thôn mới trước hạn, một xã ở Quảng Nam "ẵm" 1 tỷ đồng tiền thưởng

16/11/2023 20:05 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Ngoài xã Phước Ninh (huyện Nông Sơn) đã đạt chuẩn nông thôn mới trước 1 năm so với lộ trình được thưởng 1 tỷ đồng ra, Quảng Nam còn có 4 xã khác cũng được thưởng mỗi xã từ 300 triệu đến 500 triệu đồng.


a15_1.jpg 

Ngày 27/7, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã có quyết định về việc tặng thưởng công trình phúc lợi cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới trong phong trào thi đua "Chung sức xây dựng nông thôn mới" năm 2021.

"Mưa" tiền thưởng cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới..

Theo đó, xã giành trọn 1 tỷ đồng của UBND tỉnh Quảng Nam tặng thưởng công trình phúc lợi là xã Phước Ninh, huyện Nông Sơn, đã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) trước 1 năm so với lộ trình đề ra.

Xã Phước Ninh được công nhận đạt chuẩn NTM vào năm 2021, sớm hơn 1 năm so với kế hoạch đề ra, khi xã bắt đầu triển khai xây dựng NTM có xuất phát điểm thấp, qua 11 năm xây dựng NTM, địa phương đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và thôn Bình Yên đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu. Đặc biệt, năm 2021, thu nhập bình quân đầu người đạt 42,05 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 8,46%.

Ngoài xã Phước Ninh (huyện Nông Sơn) được thưởng 1 tỷ đồng ra, còn có 4 xã khác trên địa bàn tỉnh cũng được thưởng mỗi xã từ 300 triệu đến 500 triệu đồng.

Theo đó, tặng thưởng công trình phúc lợi cho 4 xã xếp vị thứ cao trong phong trào thi đua "Chung sức xây dựng nông thôn mới" năm 2021, gồm, xã xếp thứ nhất là xã Tam Thạnh, huyện Núi Thành, được thưởng công trình phúc lợi trị giá 500 triệu đồng, xếp thứ 2 là xã Tam Trà, huyện Núi Thành, được thưởng công trình phúc lợi trị giá 400 triệu đồng, xã Tam Sơn, huyện Núi Thành và xã Bình Dương, huyện Thăng Bình xếp thứ ba được thưởng công trình phúc lợi trị giá 300 triệu đồng/xã.

Đến nay, Quảng Nam đã có 4 huyện đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, trong đó là huyện Phú Ninh, huyện Duy Xuyên, thị xã Điện Bàn và thành phố Tam Kỳ. Đối với việc xây dựng NTM thời gian đến, UBND tỉnh Quảng Nam đã đề ra mục tiêu, dự kiến đến cuối năm 2022, có thêm ít nhất 5 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 123 xã đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 63,4%. Huy động nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Phấn đấu giảm ít nhất 3.000 hộ nghèo theo kế hoạch đề ra…

Năm 2025, Quảng Nam phấn đấu có 64 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Trong việc xây dựng NTM, đến nay Quảng Nam đã ngày càng phát triển nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Đến nay, bình quân chung số tiêu chí NTM đạt chuẩn của toàn tỉnh Quảng Nam là 16,43 tiêu chí/xã (trong đó khu vực miền núi bình quân 14,08 tiêu chí/xã; đồng bằng: 18.78 tiêu chí/xã). Tỷ lệ hộ nghèo tính đến đầu năm 2022 còn 4,5%, hộ cận nghèo 1.79%. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 40,5 triệu đồng/người/năm. Đối với triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm, đến nay có 268 sản phẩm được công nhận đạt 3-4 sao.

Mới đây, tại buổi tọa đàm việc xây dựng NTM Quảng Nam, ông Trần Anh Tuấn  - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh, mục tiêu của Quảng Nam phấn đấu đến năm 2025, có 155 xã, chiếm 80% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 64 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 16 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, không còn huyện không có xã đạt chuẩn NTM, không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí; có 9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM, trong đó có 2 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và NTM kiểu mẫu, 60% thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu.

"Đến nay, người dân cơ bản đã nhận thức đúng được ý nghĩa, bản chất, mục đích của chương trình xây dựng NTM, xác định được vai trò chủ thể của mình, chủ động tự giác thực hiện, từ chỗ "thụ hưởng, bị động" chuyển dần sang "chủ thể, chủ động".

Trong đó, tư duy về kinh tế thị trường ngày càng rõ nét hơn, ứng xử văn hóa nông thôn gắn kết cộng đồng ngày càng tốt hơn. Nông dân phấn khởi, tin tưởng vào chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước, ghi nhận, đánh giá cao và hài lòng với kết quả thực hiện chương trình NTM...", ông Tuấn nhấn mạnh.

Theo danviet.vn

Lượt truy cập: 196

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)