Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 12/12/2023

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Long An hướng đến xã nông thôn mới nâng cao

31/10/2023 22:40 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Theo UBND tỉnh Long An, trong năm 2022, tỉnh Long An phấn đấu có thêm 8 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao lên 27 xã.


g7.jpg 

UBND huyện Châu Thành cho biết, đến cuối năm 2021, huyện có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, từng bước hoàn thành mục tiêu xây dựng thành công huyện nông thôn mới nâng cao. Tính đến tháng 12/2021, 12 xã của Châu Thành đều duy trì đạt 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới, 7 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Trong năm 2021, Châu Thành có 3 xã hoàn thành tiêu chí NTM nâng cao, như: Vĩnh Công, Bình Quới và Thuận Mỹ. Bộ mặt nông thôn của huyện ngày càng đổi mới. Hạ tầng được tập trung đầu tư xây dựng. Giao thông, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa hoàn chỉnh giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Hộ nghèo giảm dần, hộ khá và giàu ngày một tăng. Tình hình an ninh, trật tự ở địa phương ổn định, tệ nạn xã hội giảm dần, vệ sinh môi trường nông thôn được bảo đảm, mối quan hệ tình làng, nghĩa xóm ngày một gắn bó hơn. 

Năm 2018, UBND tỉnh Long An có Quyết định 1617 ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, những xã về đích chương trình xây dựng nông thôn mới đang tiếp tục nỗ lực thực hiện xã nâng cao nâng cao. Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao của tỉnh Long An ban hành có 5 tiêu chí lớn, gồm: Hạ tầng KT-XH; phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân; giáo dục, y tế, văn hóa; cảnh quan môi trường; an ninh, trật tự - hành chính công. Trong những tiêu chí lớn này, có 23 tiêu chí nhỏ.

Cụ thể, tiêu chí hạ tầng KT-XH yêu cầu có 100% đường xã được nhựa hóa hoặc bêtông hóa, bảo đảm ôtô đi lại thuận lợi quanh năm. Có 70% trở lên đường ấp được nhựa hóa hoặc bêtông hóa, bảo đảm ôtô đi lại thuận lợi quanh năm. 100% trường học các cấp được công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Tiêu chí phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân yêu cầu có hợp tác xã hoạt động hiệu quả và kinh doanh có lãi liên tục trong 2 năm tài chính gần nhất. Thu nhập bình quân đầu người/năm gấp 1,3 lần trở lên so với mức thu nhập quy định tại Quyết định số 1243 của UBND tỉnh.

Đối với tiêu chí giáo dục, y tế, văn hóa, yêu cầu phổ cập giáo dục tiểu học và THCS đạt mức độ 3. Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo từ 65% trở lên. Tỷ lệ lao động nông thôn được tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học - công nghệ, rủi ro thiên tai, cơ chế, chính sách của Nhà nước và được cung cấp thông tin để phát triển sản xuất, kinh doanh hoặc chuyển đổi cách thức làm ăn phù hợp từ 95% trở lên…

Với tiêu chí cảnh quan môi trường, yêu cầu tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch từ 80% trở lên. Rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã được thu gom và xử lý theo đúng quy định từ 70% trở lên. Có hệ thống điện chiếu sáng trên các đường trục xã… 

Đối với tiêu chí thứ 5 là an ninh, trật tự - hành chính công yêu cầu có hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự tại những điểm nóng và trên các đường xã. 100% ấp được công nhận đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự"…

Theo danviet.vn

Lượt truy cập: 453

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)