Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 11/12/2023

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Huyện Cần Giờ giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trong xây dựng nông thôn mới

31/10/2023 20:37 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Huyện Cần Giờ ngày càng thay da đổi thịt sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới. Các giá trị văn hóa tiếp tục được huyện giữ gìn và phát huy để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.


f75.jpg

 Xây dựng đời sống văn hóa phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc, tạo động lực cho phát triển nông nghiệp, nâng cao đời sống nhân dân là một trong những mục tiêu quan trọng của chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Cần Giờ là huyện cách xa trung tâm thành phố, việc nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân rất quan trọng. Huyện Cần Giờ đang tiếp tục giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Theo danviet.vn

Lượt truy cập: 284

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)