Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 06/12/2023

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Kinh tế huyện Củ Chi khởi sắc trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

31/10/2023 19:45 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới trong 7 tháng đầu năm 2022 của huyện Củ Chi cho thấy giá trị sản xuất toàn ngành tăng 15,29% so với cùng kỳ. Đây là dấu hiệu tích cực trong công cuộc chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại huyện nông thôn mới Củ Chi.


f62.jpg 

Hiện nay, huyện Chi đang thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, gắn với đô thị hóa trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025. Các ngành nông nghiệp, công nghiệp, thương mại của huyện đều cho thấy dấu hiệu tăng trưởng tích cực.

Giá trị sản xuất toàn ngành (theo giá thực tế), ước thực hiện từ đầu năm đến nay là 68.457.158 tỷ đồng đạt 54,64% so với kế hoạch, tăng 15,29%% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất toàn ngành (theo giá so sánh), ước thực hiện từ đầu năm đến nay là 48.166.675 tỷ đồng đạt 54,19% so với kế hoạch, tăng 13,29% so cùng kỳ.

Nông thôn mới, nông nghiệp mới

Ông Lê Đình Đức - Phó Chủ tịch UBND huyện Củ Chi cho biết, nông nghiệp tại huyện Củ Chi định hướng phát triển theo hướng nông nghiệp đô thị. Huyện tập trung trồng và chăn nuôi những cây - con chủ lực, theo chỉ đạo của thành phố. “Củ Chi hiện nay, đất để phục vụ sản xuất, trồng trọt hoa màu có diện tích khoảng 2000 ha. Về chăn nuôi, chúng tôi đang thực hiện kế hoạch phát triển đàn bò bền vững. Trong đó giảm đàn bò sữa, duy trì và phát triển đàn bò thịt, nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường”, ông Đức cho hay.

Trong 7 tháng đầu năm, giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá thực tế tại huyện Củ Chi ước đạt 5.527.588 tỷ đồng, đạt 50,74% so với kế hoạch, tăng 6,21% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp ước thực hiện từ đầu năm đến nay đạt 3.823.599 tỷ đồng, đạt 50,22% so với kế hoạch năm, tăng 4,56% so với cùng kỳ.

Đối với ngành trồng trọt của huyện, ước thực hiện từ đầu năm đến nay đạt 1.428.785 tỷ đồng, đạt 50,52% so với kế hoạch năm, tăng 5,39% so với cùng kỳ. Ngành chăn nuôi ước thực hiện từ đầu năm đến nay đạt 1.936.285 tỷ đồng, đạt 49,99% so với kế hoạch năm, tăng 4,5% so với cùng kỳ.

Riêng ngành dịch vụ, ước thực hiện từ đầu năm đến nay đạt 203,974 tỷ đồng, đạt 50,38% so với kế hoạch năm, tăng 1,61% so với cùng kỳ. Ngành lâm nghiệp ước thực hiện từ đầu năm đến nay đạt 37.977 tỷ đồng, đạt 50,27% so với kế hoạch năm, tăng 1,61% so với cùng kỳ.

Ngành thủy sản ghi nhận sự tăng trưởng khá cao, từ đầu năm đến nay đạt 216.578 tỷ đồng, đạt 50,12% so với kế hoạch năm, tăng 3,04% so với cùng kỳ.

“Chúng tôi đã có kế hoạch phát triển các sản phẩm nông nghiệp của địa phương trong thời gian tới. Trong đó, chú trọng xây dựng sản phẩm theo chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, nhằm nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập cho bà con”, ông Đức nhấn mạnh.

Công nghiệp, thương mại trong xây dựng nông thôn mới

Trên địa bàn huyện Củ Chi có 4 khu công nghiệp đang hoạt động, số lượng doanh nghiệp khoảng 5.500 và hộ kinh doanh khoảng 23.000 hộ.

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế 7 tháng đầu năm 2022 củ huyện Củ Chi, ước lũy kế đạt 61.307.247 tỷ đồng tăng 15,86% so với cùng kỳ, đạt 54,42% so với kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010), ước lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 41.446.364 tỷ đồng, đạt 54,56% so với kế hoạch năm, tăng 14, 02% so cùng kỳ.

Đối với ngành thương mại, giá trị sản xuất thương mại theo giá thực tế, ước thực hiện từ đầu năm đến nay đạt 12.092.144 tỷ đồng, tăng 16,98% so với cùng kỳ, đạt 57,88% so với kế hoạch. Giá trị sản xuất thương mại (giá so sánh 2010), ước thực hiện từ đầu năm đến nay đạt 9.296.684 tỷ đồng, tăng 13,91% so với cùng kỳ, đạt 54,30% so với kế hoạch.

Ông Lê Đình Đức cho biết, trong thời gian tới, huyện chủ trương triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản; chính sách xây dựng nông thôn mới; chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị của thành phố. Qua đó, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng nhãn hiệu hàng hóa nông sản Củ Chỉ.

“Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tăng cường công tác lãnh đạo, củng cố, xây dựng và phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn huyện. Vận dụng các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện các loại hình kinh tế hợp tác, liên kết trong sản xuất kinh doanh”, ông Đức cho hay.

Theo danviet.vn

Lượt truy cập: 351

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)