Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 04/12/2023

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Những thành tựu sau hơn 20 năm xây dựng kinh tế tập thể ở huyện Củ Chi

31/10/2023 02:49 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển mô hình kinh tế tập thể, huyện Củ Chi đã từng bước thay đổi cơ cấu nông nghiệp, đưa sản xuất nông nghiệp đi vào chiều sâu


f43.jpg 

 Trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển mô hình kinh tế tập thể, huyện Củ Chi đã có những thành tựu nhất định. Nhiều HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện đã tham gia vào thị trường xuất khẩu như: HTX Sinh vật cảnh Sài Gòn, HTX Hoa Lan Huyền Thoại, HTX Nông nghiệp Thương mại Dịch vụ Phú Lộc, HTX nuôi trồng thủy sản Tương lai,..

Về mặt thuận lợi trong xây dựng mô hình kinh tế tập thể, lãnh đạo huyện Củ Chi nhận định, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về phát triển mô hình HTX nông nghiệp đã có tác động nhiều mặt đến việc củng cố, đổi mới, phát triển HTX nông nghiệp. Qua đó, bước đầu làm thay đổi nhận thức của cán bộ, Đảng viên và hộ nông dân về vai trò của HTX trong quá trình tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, một số cơ chế, chính sách của thành phố như: Chính sách hỗ trợ cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng về làm việc tại HTX; Chính sách hỗ trợ vốn tín dụng ưu đãi về lãi suất cho HTX nông nghiệp được ban hành và thực hiện, đã có tác động rất tốt đến việc đổi mới, phát triển HTX nông nghiệp.

Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện và sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể huyện trong công tác hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX đã tạo động lực để thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế tập thể huyện cả chiều rộng và chiều sâu. Qua đó góp phần thực hiện thành công Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Bên cạnh những mặt thuận lợi, việc xây dựng mô hình kinh tế tập thể tại huyện Củ Chi cũng tồn tại những khó khăn. Quy mô sản xuất, kinh doanh của nhiều HTX nông nghiệp còn nhỏ, chưa đủ khả năng hình thành chuỗi trong sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, giá thành sản xuất vẫn còn cao, năng lực cạnh tranh của các HTX chưa mạnh.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo của các HTX nông nghiệp còn hạn chế, thiếu nhân lực có tâm huyết đối với hoạt động của HTX, Chưa đáp ứng được yêu cầu trong phát triển HTX kiểu mới.

Nhằm khắc phục những khó khăn, thời gian tới huyện Củ Chi tiếp tục nâng cao vai trò quản lý Nhà nước đối với kinh tế tập thể, HTX... Huyện tiến hành tăng cường kiểm tra, thanh tra tình hình thực hiện pháp luật của HTX; hỗ trợ, hướng dẫn để tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho HTX hoạt động.

Huyện Củ Chi sẽ chủ trì, phối hợp UBND các xã, thị trấn và các đơn vị vận động thành lập HTX mới. Trên cơ sở khuyến khích doanh nghiệp, chủ trang trại, hội viên, nông dân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, tham gia sản xuất, kinh doanh trong các HTX.

Theo danviet.vn

Lượt truy cập: 264

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)