Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 11/12/2023

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Nông thôn mới ở huyện Châu Thành của An Giang ngày tươi đẹp, bình yên, có tuyến đường hoa ai cũng mê

31/10/2023 02:45 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Năm qua, các cấp hội nông dân trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh An Giang tích cực vận động nông dân thực hiện gần 25km tuyến đường hoa nông thôn mới; xây dựng trên 6,2km đèn đường giao thông nông thôn; nâng cấp hơn 69km đường giao thông nông thôn...


f42.jpg 

Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Châu Thành (An Giang) đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, trong đó có trồng hoa, cây xanh, làm tuyến đường hoa nông thôn mới...

Qua đó, Hội phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của hội viên, nông dân trong lao động, sản xuất - kinh doanh (SXKD), góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.

Bám sát định hướng của Hội Nông dân tỉnh An Giang, nhiệm vụ chính trị của địa phương, Hội Nông dân huyện Châu Thành tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện “mục tiêu kép” vừa bảo đảm phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, cùng chính quyền địa phương huy động đa dạng các nguồn lực để thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 

Hội Nông dân huyện chủ động xây dựng kế hoạch hướng dẫn Hội Nông dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới. 

Trong đó, Hội tập trung các nội dung, như: Hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập góp phần thực hiện tiêu chí thu nhập, giảm nghèo; tham gia đào tạo nghề, tạo việc làm; xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; tham gia vào các tiêu chí văn hóa, môi trường; vận động tham gia bảo hiểm y tế; xây dựng đời sống văn hóa; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tham gia giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

Chủ tịch Hội nông dân huyện Châu Thành Trương Ngọc Lợi cho biết: “Ngay từ đầu năm, Hội Nông dân tỉnh yêu cầu hội nông dân các xã, thị trấn rà soát những chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới mà địa phương tập trung thực hiện để tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia có trọng tâm, trọng điểm. Tùy theo điều kiện của mình mà các hội viên nông dân chủ động cùng chính quyền địa phương tham gia thực hiện. Trong đó, nhiều nông dân đã đóng góp công sức, tiền của, hiến đất xây dựng cầu đường nông thôn…”.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi được Hội Nông dân huyện Châu Thành quan tâm triển khai sâu rộng và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển. 

Từ phong trào, đã xuất hiện nhiều gương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ tiên tiến để đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh. Qua đó, hình thành nên các mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại, mô hình chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Ông Nguyễn Văn Tuấn (ngụ ấp Vĩnh Thới, xã Vĩnh Hanh) cho biết: “Phong trào xây dựng nông thôn mới không những mang lại bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp, mà còn giúp nhiều người dân địa phương nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Bây giờ việc thông thương hàng hóa, đi lại giữa các địa phương thuận tiện hơn trước rất nhiều, đó là nhờ xây dựng nông thôn mới”.

Hội Nông dân huyện Châu Thành tích cực vận động nông dân nâng cao nhận thức về các chủ trương, chính sách, pháp luật về tài nguyên môi trường, xây dựng và nhân rộng các mô hình quản lý, thu gom, xử lý chất thải khu vực nông thôn, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm nhận trồng hoa, trồng cây cảnh và chăm sóc các tuyến đường hoa nông thôn mới...

Ngoài việc vận động hội viên, nông dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp cho hiệu quả kinh tế cao, Hội Nông dân huyện tổ chức các lớp chuyển giao khoa học - kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, giới thiệu vay vốn, giới thiệu việc làm và đào tạo nghề cho hội viên, nông dân.

Thời gian tới, Hội Nông dân huyện Châu Thành tiếp tục đẩy mạnh vận động nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong đó, cần chủ động, linh hoạt hơn nữa trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, cách thức tổ chức các phong trào thi đua, nhằm quy tụ, huy động hội viên, nông dân tham gia một cách chủ động, có trách nhiệm. 

Đồng thời, Hội đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Tăng cường các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề cho nông dân phát triển sản xuất; đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xây dựng gắn với bảo vệ thương hiệu và quyền sở hữu trí tuệ của nông sản. Bên cạnh đó, đẩy mạnh vận động nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, chú trọng tổ chức sản xuất nông nghiệp an toàn, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao... góp phần tăng thêm thu nhập, nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Theo danviet.vn

Lượt truy cập: 293

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)