Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 05/12/2023

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Nông dân huyện Đồng Văn hiến gần 18.083m2 đất xây dựng nông thôn mới

31/10/2023 02:35 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 7 tháng đầu năm 2022, nhân dân huyện Đồng Văn (tỉnh Hà Giang) đã hiến đất 18.083m2; đóng góp 4.535 ngày công để làm đường giao thông và xây dựng các công trình phúc lợi trong xây dựng nông thôn mới (NTM).


f39.jpg 

Sau hơn 10 năm thực hiện chương trình NTM, Đồng Văn đã đạt 216 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, bình quân đạt 12,7 tiêu chí/xã; 01 xã (Lũng Cú) đạt chuẩn NTM; 02 xã (Sà Phìn, Sủng Là) đạt trên 15 tiêu chí, 14 xã còn lại đạt trên 11 tiêu chí.

Năm 2022, huyện Đồng Văn đặt ra mục tiêu tăng thêm 08 tiêu chí, nâng tổng số tiêu chí đạt được trên địa bàn huyện 224 tiêu chí, bình quân tiêu chí đạt 13,2 tiêu chí/xã.

Theo báo cáo của Văn phòng NTM huyện, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng 7 tháng đầu năm Đồng Văn đã triển khai được một số nhiệm vụ trọng tâm: thực hiện được tổng số 25 km đường giao thông theo phong trào xây dựng "tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp" ; 19/19 xã, thị trấn đăng ký lựa chọn 01 thôn để tổ chức triển khai thực hiện thôn nông thôn mới; 23 thôn xây dựng mô hình tự quản về vệ sinh môi trường; tổ chức ra quân cải tạo vườn tạp lũy kế được 85 buổi với 2.745 người tham gia.

Đặc biệt, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM, huyện Đồng Văn đã quán triệt, chỉ đạo các phòng, ban chức năng thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy được nội lực, tinh thần chủ động trong nhân dân. Để quy chế đi vào thực tiễn, mọi chính sách, chủ trương đều được huyện Đồng Văn niêm yết công khai để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra các hoạt động trong xây dựng NTM, nhất là đối với các khoản thu phí, lệ phí, khoản đóng góp của người dân qua đó tạo niềm tin trong nhân dân.

Nhờ đó, chỉ tính 7 tháng đầu năm 2022, cùng với nguồn vốn của Nhà nước hỗ trợ, nhân dân huyện Đồng Văn tham gia đóng góp 4.535 ngày công, hiến đất 18.083m2 để mở mới, nâng cấp nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn xóm.

Mở mới 8.729m đường đất đá, nâng cấp 6.080m đường giao thông nông thôn và 8.268m đường bê tông nông thôn được làm mới; tổng kinh phí vận động lắp đặt điện chiếu sáng là 278,4 triệu đồng.

Thực hiện chỉnh trang khuôn viên gia đình, bó láng nền nhà được 109 hộ; xây dựng 145 công trình nhà tắm; 141 nhà vệ sinh 141; Cứng hóa, di dời chuồng trại 45 ra xa nhà và xây 47 bể nước 47 sinh hoạt đảm bảo vệ sinh.

Là một huyện biên giới, đời sống của bà con dân tộc nơi đây còn nghèo. Vì vậy, trong quá trình triển khai thực hiện Đồng Văn cũng gặp không ít những khó khăn.

Ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Văn phòng NTM huyện Đồng Văn cho biết: Khó khăn lớn nhất trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng NTM ở Đồng Văn hiện nay là nguồn kinh phí (ngoài nguồn xi măng tỉnh hỗ trợ) đến giờ vẫn chưa được bố trí, dẫn đến thực hiện kế hoạch còn chậm.

Bên cạnh đó, khí hậu vùng cao có nhiều diễn biến phức tạp, nên việc triển khai xây dựng hạ tầng cơ sở, giao thông nông thôn đang gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, vấn đề nhận thức của người dân về công tác vệ sinh môi trường vẫn còn kém dẫn đến hiệu quả chưa cao.

"Để khắc phục những khó khăn trên, ngay từ đầu năm, Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Đồng Văn đã ban hành kế hoạch số 09/KH-BCĐ triển khai khai thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới năm 2022" ông Sơn cho biết thêm.

Theo đó, huyện Đồng Văn sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh" để phát huy thế mạnh cũng như sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình triển khai thực chương trình. Đồng thời tập trung phát triển toàn diện nông nghiệp đi vào chiều sâu, theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, nâng cao thu nhập cho nông dân; đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Thành lập, củng cố và đổi mới hoạt động của các Hợp tác xã, Tổ hợp tác; phát triển đa dạng các hình thức kinh tế hợp tác ở nông thôn gắn sản xuất với chế biến tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo phát triển sản xuất bền vững, hiệu quả. Tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp có tiềm lực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Ông Phạm Đức Nam – Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn khẳng định: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã tạo nên sự đổi thay rõ rệt ở vùng nông thôn của huyện từ tập quán canh tác, tổ chức sản xuất, thực hiện nếp sống văn hóa mới đến không ngừng nâng cao, cải thiện cuộc sống người dân, đặc biệt là về thu nhập.

"Tuy nhiên, những kết quả đó chưa phát huy hết những tiềm năng, lợi thế của huyện vùng cao cực Bắc Tổ quốc. Vì vậy, trong thời gian tới huyện Đồng Văn tiếp tục nỗ lực thực hiện các tiêu chí chưa đạt, nâng cao các tiêu chí đã đạt; xây dựng hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển du lịch - dịch vụ; xây dựng NTM gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, mang nét đặc trưng Đồng Văn", ông Nam chia sẻ.

Theo danviet.vn

Lượt truy cập: 202

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)