Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 06/12/2023

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Lào Cai: Hòa Mạc vượt khó xây dựng nông thôn mới nâng cao

31/10/2023 02:15 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Là một trong những xã đầu tiên cán đích nông thôn mới (NTM) của huyện Văn Bàn (Lào Cai), Hòa Mạc đang không ngừng nỗ lực vượt khó xây dựng NTM nâng cao.


f35.jpg 

Hòa Mạc nỗ lực giữ vững các tiêu chí NTM

Được công nhận xã NTM vào năm 2015, sau 7 năm, diện mạo xã Hòa Mạc ngày càng thay da đổi thịt. Các tuyến đường bê tông vào các thôn, liên thôn phẳng phiu, những ngôi nhà xây kiên cố mọc lên ngày một nhiều; hạ tầng phục vụ sản xuất được đầu tư; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển ngày càng toàn diện, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Đến nay, thu nhập của bình quân đầu người trên địa bàn xã là 42,2 triệu/người/năm.

Tuy vậy, để giữ vững và nâng cao các tiêu chí NTM đòi hỏi sự nỗ lực của chính quyền xã và sự đồng thuận tham gia của tầng lớp người dân. Sau khi áp dụng Bộ tiêu chí về xã NTM của tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022-2025, xã Hòa Mạc đang duy trì đạt chuẩn 14/19 tiêu chí NTM, 5 tiêu chí hiện không đạt gồm: Nhà ở dân cư, Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, Y tế, Môi trường và an toàn thực phẩm, Quốc phòng và An ninh.

Cụ thể về tiêu chí nhà ở dân cư, trên địa bàn xã hiện nay vẫn còn 24 nhà tạm, nhà dột nát trên tổng số 714 nhà trong khi yêu cầu của tiêu chí này không có nhà tạm, dột nát. Tiêu chí Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, việc thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã gắn với xây dựng vùng nguyên liệu và được chứng nhận VIETGAP hoặc tương đương còn chưa đạt so với quy định của cấp tỉnh; trên địa bàn xã hiện chưa có tổ khuyến nông công động hoạt động hiệu quả.

Về tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm, tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định phải lớn hơn hoặc bằng 30%, trong khi đó trên địa bàn chưa có điểm thu, tái sử dụng, tái chế, xử lý chất thải nhựa theo quy định. Đối với tiêu chí Quốc phòng và An ninh, hiện nay trên địa bàn xã chưa có mô hình camera an ninh do chưa có kinh phí để thực hiện.

Đối với tiêu chí Y tế, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn xã đến thời điểm ngày 7/9 mới đạt 64,6% chưa đạt so với quy định của Bộ tiêu chí về NTM là lớn hơn hoặc bằng 90%. Nguyên nhân sau khi thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 thì tỷ lệ giảm từ 99,6% xuống còn 54% (phần lớn là BHYT của người dân tộc thiểu số). Bên cạnh đó, trên địa bàn xã chưa có sổ khám chữa bệnh điện tử trong khi đó đối với chỉ tiêu này là lớn hơn hoặc bằng 50%.

Xây dựng NTM nâng cao chủ thể trọng tâm là người dân

Việc duy trì các tiêu chí NTM đã khó, việc thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao lại càng khó hơn đối với xã Hòa Mạc. Xác định người dân là chủ thể trọng tâm thực hiện và là người được hưởng lợi từ chương trình xây dựng NTM nâng cao, do đó, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Hòa Mạc đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức, giúp người dân hiểu được ý nghĩa của xây dựng NTM nâng cao. Bên cạnh đó, xã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ, phân công gắn với trách nhiệm cụ thể của từng bộ phận chuyên môn, từng cá nhân đảm nhận từng chỉ tiêu, tiêu chí cụ thể, nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Xã Hòa Mạc xuất phát điểm xây dựng NTM dựa trên nền tảng phát triển sản xuất nông nghiệp và kinh tế hộ cá thể, đời sống vật chất, tinh thần của đa số người dân nông thôn còn thấp; tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn ở mức cao. Do vậy, xã Hòa Mạc coi tiêu chí thu nhập là một trong những yếu tố quan trọng, bởi khi đời sống ổn định thì người dân mới tích cực tham gia đóng góp xây dựng NTM nâng cao, qua đó, tác động đến nhiều tiêu chí khác. Nhằm giúp người dân nâng cao thu nhập, xã Hòa Mạc đã và đang tuyên truyền người dân trồng rừng, cây lấy gỗ, trồng măng các loại, tăng cường sản xuất vụ 3, tái chăn nuôi lợn, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn.

Đến nay, xã Hòa Mạc đã đạt được 9/19 tiêu chí NTM nâng cao, trong đó, 10 tiêu chí chưa đạt gồm: Giáo dục, Văn Hóa, nhà ở dân cư, Thông tin và truyền thông, Thu nhập, Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn,Y tế, Tiếp cận pháp luật, Môi trường, Quốc phòng và An ninh...

Hòa Mạc phấn đấu hoàn thành NTM nâng cao

Theo dự kiến, Hòa Mạc sẽ hoàn thành xã NTM nâng cao vào năm 2024. Để làm được điều này, xã Hòa Mạc tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững; chương trình OCOP trong xây dựng NTM.

Tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững. Nâng cao trách nhiệm của cấp Ủy, chính quyền và vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong việc tập trung tuyên truyền, vận động sâu rộng để người dân nhận thức đúng về mục tiêu, ý nghĩa của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Đẩy mạnh thực hiện, nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh". Tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình hạ tầng nông thôn; tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Huy động, tận dụng tối đa và đa dạng hóa các nguồn lực để thực hiện chương trình, gắn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM với Chương trình giảm nghèo bền vững. Chủ động áp dụng linh hoạt cơ chế chính sách (bao gồm cả các chính sách đặc thù) huy động vốn cho phù hợp với từng thời kỳ.

Theo danviet.vn

Lượt truy cập: 246

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)