Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 12/12/2023

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Vượt đại dịch, Đắk Lắk đạt được nhiều thành quả trong xây dựng nông thôn mới

31/10/2023 00:20 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Đắk Lắk là một trong những địa phương của cả nước chịu tác động mạnh của đại dịch Covid-19. Song với quyết tâm "vượt khó chiến thắng đại dịch", trong năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.


f21.jpg 

Vượt kế hoạch trong đại dịch Covid-19

Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Theo Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Đắk Lắk, nguồn thu sử dụng đất (là nguồn vốn ngân sách phân bổ cho Chương trình nông thôn mới) bị ảnh hưởng, thiếu lao động thi công các dự án, dịch ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nên việc huy động người dân tham gia đóng góp gặp nhiều khó khăn… Cũng do ảnh hưởng của dịch bệnh, giá cả một số nông sản (chủ yếu là cây ăn quả) của người dân xuống thấp, không có đơn vị thu mua nên ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân.

Mặc dù vậy, với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và sự cố gắng, nỗ lực của các ngành, các địa phương, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đã đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Cụ thể, các địa phương không để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản trong Chương trình xây dựng NTM; lũy kế toàn tỉnh có 71 xã đạt 19/9 tiêu chí NTM; toàn tỉnh đạt 2.432/2.888 tiêu chí (đạt tỷ lệ 84,2%), tăng 73 tiêu chí so với năm 2020; tiêu chí số 9 về Nhà ở dân cư tăng 11 xã, tiêu chí số 4 về Điện tăng 10 xã, tiêu chí số 3 về Thủy lợi tăng 9 xã…

Đặc biệt năm 2021, Đắk Lắk có TP Buôn Ma Thuột và TX Buôn Hồ đã nỗ lực vượt khó khăn do đại dịch Covid-19, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Xã Hòa Thuận (TP Buôn Ma Thuột) đã hoàn thành 20/20 tiêu chí xã NTM nâng cao. Đối với 5 huyện khó khăn nhất của tỉnh (gồm M'Đrắk, Ea Súp, Buôn Đôn, Lắk, Krông Bông), mỗi huyện đã có 1 xã đạt chuẩn NTM trong năm 2020. Riêng huyện M'Đrắk có 1 xã (Ea Riêng) đạt 19/19 tiêu chí NTM trong năm 2021.

Chương trình không có điểm kết thúc

Bước sang năm 2022, khi dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát tốt, cả nước chuyển mạnh sang giai đoạn phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có Chương trình xây dựng NTM. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk đã chủ trì, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố nhanh chóng hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng. Đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản, quyết định về triển khai thực hiện Chương trình NTM, xây dựng Kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua "Đắk Lắk chung sức xây dựng NTM"…

Tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy Đắk Lắk về xây dựng nông thôn mới, ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhấn mạnh: "Tỉnh ta cần xác định, xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là chương trình có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Mục tiêu là tiếp tục nâng cao chất lượng các chỉ tiêu xã nông thôn mới đã đạt được trong giai đoạn 2010-2020. Xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo thật sự nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Hướng tới xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông thôn hiện đại, nông dân giàu có văn minh".

Theo báo cáo mới nhất của tỉnh Đắk Lắk, đến tháng 8/2022, lũy kế toàn tỉnh có 71 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 14 xã đạt 17-18 tiêu chí; 11 xã đạt 15-16 tiêu chí; 20 xã đạt 13-14 tiêu chí; 33 xã đạt 10-12 tiêu chí, 3 xã đạt 8-9 tiêu chí. Một số tiêu chí đạt cao như: Quy hoạch, Điện, Thông tin và truyền thông, Lao động có việc làm, Giáo dục và đào tạo, Y tế, Hệ thống chính trị và Tiếp cận pháp luật, Quốc phòng và An ninh. Toàn tỉnh đạt 2.432 tiêu chí/2.888 tiêu chí (đạt tỷ lệ 84,2%), tăng 56 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2021; bình quân toàn tỉnh đạt 16 tiêu chí/xã, tăng 0,4 tiêu chí/xã so với cùng kỳ năm 2021. TP Buôn Ma Thuột đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM tại Quyết định số 770/QĐ-TTg ngày 24/6/2022, xã Hòa Thuận (TP Buôn Ma Thuột) được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao… Trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh huy động tổng nguồn lực được  2.778.710 triệu đồng thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Trong các tháng cuối năm 2022, tỉnh Đắk Lắk tập trung thực hiện nhiều giải pháp nhằm đạt được các mục tiêu quan trọng trong Chương trình xây dựng NTM. Đó là: Tiếp tục thực hiện, giữ vững tiêu chí nông thôn mới đã đạt được và nâng cao chất lượng, đảm bảo tính bền vững đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu lũy kế toàn tỉnh có 79 xã đạt chuẩn nông thôn mới; số tiêu chí bình quân chung đạt 16,5 tiêu chí/xã; các xã đều đạt từ 10 tiêu chí trở lên; phấn đấu lũy kế toàn tỉnh công nhận 102 sản phẩm OCOP đạt từ 3 - 4 sao (tăng 50 sản phẩm so với năm 2021). Đồng thời tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống người dân ở nông thôn; phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, hỗ trợ liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị bền vững với quy mô sản xuất hàng hóa lớn đối với các nhóm sản phẩm chủ lực; xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu; xây dựng và thực hiện xã nông thôn mới kiểu mẫu…

Theo danviet.vn

Lượt truy cập: 281

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)