Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 02/12/2023

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Nông dân Sơn La đồng lòng, góp sức xây dựng NTM

30/10/2023 23:02 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Nông dân Sơn La không chỉ góp phần tạo nên những thành tựu trong sản xuất nông nghiệp mà còn tích cực, đi đầu trong xây dựng nông thôn mới.


f15.jpg

 Nông dân hiến đất xây dựng nông thôn mới

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tích cực tham gia. Đồng thời, Hội đã cụ thể hóa các nội dung thành chương trình, kế hoạch hoạt động chi tiết hàng năm; tập trung nâng cao hiệu quả phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" và hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", nêu cao vai trò, trách nhiệm của hội viên nông dân trong xây dựng nông thôn mới.

Ông Quàng Văn Thanh, bản Ngoại, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La (Sơn La) một trong số những hộ tiêu biểu trong phong trào hiến đất làm đường giao thông, ông bộc bạch: Chúng tôi thấy được hiệu quả thiết thực của việc xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn khởi sắc, con cháu đi học trên những con đường khang trang sạch đẹp, gia đình tôi và các hộ trong bản tôi rất phấn khởi và sẽ tiếp tục ủng hộ việc thực hiện nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao. Gia đình tôi đã hiến 2.000m² đất, trên 1.000 cây cà phê, hơn 20 cây mơ với tổng trị giá trên 40 triệu đồng làm đường bê tông nội bản, đồng thời vận động gia đình, người thân cùng chung sức với cấp ủy, chính quyền xã xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Trao đổi với phóng viên, ông Lò Văn Thủy, Chủ tịch Hội Nông dân xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La (Sơn La) cho biết: Năm 2016, Chiềng Cọ được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), từ đó đến nay, xã vừa tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí, để phấn đấu hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Chỉ đạo các chi hội, hội viên tuyên truyền lồng ghép các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, bằng nhiều hình thức như: Sinh hoạt chi hội, gắn từng chỉ tiêu cụ thể của từng tiêu chí để hội viên dễ hình dung và tham gia thực hiện.

Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân khu vực nông thôn. Bên cạnh đó, Hội đã tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh việc chuyển giao khoa học - kỹ thuật, cung ứng các dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân trong sản xuất, kinh doanh và xây dựng các mô hình nông nghiệp theo tiêu chí nông thôn mới. Xây dựng và mở rộng mối liên kết giữa Hội Nông dân với doanh nghiệp thông qua các tổ hợp tác, hợp tác xã, các mô hình điểm, điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ vật tư nông nghiệp, giống cây trồng, vật nuôi: tạo ra vùng sản xuất tập trung với sản, đảm bảo chất lượng và ổn định.

Còn tại huyện Yên Châu, để nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo trong hội viên nông dân, thực hiện tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân huyện Yên Châu đã đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, giảm dần diện tích trồng cây lương thực trên đất dốc chuyển sang trồng cây ăn quả như: Xoài, chuối, nhãn, mận... đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế cho hội viên.

Ông Nguyễn Quang Điện, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Yên Châu (Sơn La) cho biết: Trên địa bàn huyện đã hình thành các vùng sản xuất tập trung và hình thành một số mô hình sản xuất hiệu quả như như: Xoài ghép giống GL4 và chuối cấy mô tại các xã dọc quốc lộ 6. Nhãn ghép chín muộn tại các xã: Chiềng Hặc, Tú Nang, Lóng Phiêng. Mận hậu tại các xã Lóng Phiêng, Phiêng Khoài, Yên Sơn, chanh leo tại các xã vùng cao biên giới. Nhiều sản phẩm nông nghiệp của huyện như: Xoài, nhãn, mận hậu, chuối, chanh leo… đã có mặt ở nhiều thị trường trong nước và tham gia xuất khẩu. Đồng thời phát triển mạnh các vật nuôi, gia súc, gia cầm; tập trung chăn nuôi đại gia súc ở các xã vùng cao gắn với trồng cỏ đảm bảo thức ăn cho gia súc; khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở chế biến thức ăn gia súc, gia cầm.

Đến nay, huyện Yên Châu có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới và đang tiếp tục xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là Chiềng Pằn, Viêng Lán, Chiềng Sàng, Chiềng Khoi. Xã Lóng Phiêng đạt 15-18 tiêu chí; có 7 xã đạt 10-14 tiêu chí là Sặp Vạt, Phiêng Khoài, Chiềng Đông, Yên Sơn, Tú Nang, Chiềng Hặc; Chiềng Tương; 2 xã đạt 9 tiêu chí gồm: Mường Lựm; Chiềng On; không còn xã nào đạt dưới 9 tiêu chí.

"Chúng tôi, vận động hội viên nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế, như: Duy trì diện tích chè 264 ha; phát triển diện tích cây ăn quả lên 10.847 ha, với tổng sản lượng quả các loại ước đạt 73.280 tấn. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng hiệu quả, đảm bảo vệ sinh môi trường, nhờ đó năng cao thu nhập cho hội viên nông dân, góp phần xây dựng nông thôn mới", ông Điện nói.

Hội nông dân Sơn La chung sức xây dựng nông thôn

Trao đổi với phóng viên, ông Lường Trung Hiếu, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La cho biết: Hiện nay, Hội Nông dân tỉnh có 12 Hội nông dân huyện, thành phố; 199 cơ sở Hội; 2.454 chi Hội với 170.334 hội viên. 199/199 cán bộ chủ chốt Hội Nông dân cấp xã, phường, thị trấn tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã; 12/12 cán bộ chủ chốt Hội Nông dân cấp huyện, thành phố tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, thành phố đạt 100%. Đối với Hội Nông dân tỉnh đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tham gia BCH Đảng bộ tỉnh, là đại biểu HĐND tỉnh.

Trong những năm qua, Hội Nông dân Sơn La đã vận động nông dân tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường Chương trình xây dựng nông thôn mới có nhiều đổi mới, đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của nông dân, nông thôn được cải thiện như: phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" đã nhận được sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình của cán bộ, hội viên, nông dân. Các cấp hội đã tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các mô hình hướng vào mục tiêu xây dựng nông thôn mới một cách thiết thực, hiệu quả.

Hội Nông dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia thực hiện phong trào "Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới", thực hiện tốt Nghị quyết số 30-NQ/TU ngày 13/5/2015 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo xây dựng nông thôn mới đến năm 2020; Kế hoạch số 53-KH/TU ngày 08/5/2017 của tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Các cấp Hội tích cực phối hợp với các ngành, đoàn thể vận động cán bộ, hội viên và nông dân thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, xây dựng gia đình văn hoá. Hằng năm, hướng dẫn hơn 54.000 hộ nông dân. Đăng ký xây dựng "Gia đình văn hoá". Phối hợp vận động hàng ngàn lượt nông dân tham gia hướng ứng và tổ chức các hoạt động thiết thực như dọn vệ sinh khu dân cư, vệ sinh môi trường; tổ chức hơn 5.780 buổi ra quân Ngày Chủ nhật "Xanh - Sạch - Đẹp" với 57.955 lượt cán bộ, hội viên tham gia.

"Các cấp Hội đã tuyên truyền vận động hội viên, nông dân hiến 402.795 m2 đất, tham gia đóng góp trên 622.823 ngày công, sửa chữa 6.001 km đường giao thông, kênh mương đã được kiên cố hóa, sửa chữa 6.141 km, số cầu, cống đã làm mới, sửa chữa 996 chiếc; vận động cán bộ, hội viên, nông dân và các đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ xây dựng mới 150 nhà "Mái ấm Hội Nông dân" cho 150 hộ hội viên, nông dân nghèo trị giá hơn 3,75 tỷ đồng; tích cực tham gia ủng hộ các hoạt động xã hội khác" ông Hiếu nói.

Theo danviet.vn

Lượt truy cập: 236

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)