Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 05/12/2023

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của TP.HCM

30/10/2023 19:30 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng đô thị, phát triển kinh tế nông thôn, chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, là những nội dung nằm trong Chương trình Phục hồi và Phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM giai đoạn 2022-2025


d95.jpg

 Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng đô thị, được UBND TP.HCM nhắc đến trong Chương trình Phục hồi và Phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM giai đoạn 2022-2025.

Theo đó UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tham mưu, triển khai hiệu quả Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp (tỉnh, huyện, xã) theo các mức độ (đạt chuẩn, nâng cao, kiêu mẫu) giai đoạn 2021 - 2025 ngay khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chú trọng nâng cao hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng đô thị, phát triển kinh tế nông thôn. Đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới.

UBND TP.HCM yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tập trung chỉ đạo, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, gắn với Chương trình phát triển giống cây, con và nông nghiệp công nghệ cao giai đoạn 2020 - 2030. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND TP.Thủ Đức, các huyện, quận có sản xuất nông nghiệp và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển giống cây, con và nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2020 - 2030. 

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 367/KH-TU ngày 27/05/2020 của Thành ủy về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/03/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Trong đó, lồng ghép các yếu tố biến đổi khí hậu trong phát triển ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2021 - 2025. Nhằm giảm thiểu rủi ro, thiên tai gây ra đối với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

Mục tiêu của Chương trình Phục hồi và Phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM giai đoạn 2022-2025 được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 là giai đoạn phục hồi từ nay đến hết năm 2022. Giai đoạn này nhằm khắc phục các hệ lụy, khôi phục những đứt gãy chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng. Giúp những doanh nghiệp đã tạm ngừng hoạt động, tái gia nhập thị trường, phục hỏi sản xuất, kinh doanh. Qua đó tạo việc làm, chăm lo an sinh xã hội và các hoạt động văn hóa - xã hội trên cơ sở thích ứng an toàn, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Giai đoạn 2 của chương trình, là giai đoạn tập trung phát triển từ năm 2023 đến năm 2025. Tiếp tục kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh, giải quyết các điểm nghẽn đối với sự phát triển nhanh và bền vững của thành phố. Tập trung mọi nguồn lực để phát huy các thế mạnh của thành phố như: Trung tâm Kinh tế, Tài chính; Trung tâm thương mại - mua sắm; Trung tâm Dịch vụ Logistics; Trung tâm Du lịch; Trung tâm Đổi mới sáng tạo, Khoa học và Công nghệ; Trung tâm Dịch vụ chất lượng, cao về y tế, giáo dục; Trung tâm Văn hóa của cả nước và khu vực Đông Nam Á.

Theo danviet.vn

Lượt truy cập: 259

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)