Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 05/12/2023

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch: Nâng cao chất lượng sống người dân nông thôn

27/10/2023 04:05 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn là những tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới...


d57.jpg

 Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, ngày 02/08/2022.

Theo đó, mục tiêu chung của chương trình là thực hiện hiệu quả nội dung vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới, góp phần tạo ra môi trường sống ở nông thôn an toàn và bền vững. 

Chương trình cũng nhằm xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hóa truyền thông; góp phần bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn, đưa nông thôn trở thành nơi đáng sống.

Cụ thể đến năm 2025, phấn đấu tối thiểu 35% dân số nông thôn được tiếp cận bền vững với nước sạch đạt quy chuẩn với số lượng tối thiểu 60 lít/người/ngày. Có 40% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung. Đảm bảo cấp nước sạch sinh hoạt quy mô hộ gia đình cho các hộ dân tại những khu vực chưa có khả năng tiếp cận với nước cấp tập trung, vùng khan hiếm, khó khăn về nguồn nước, vùng thường xuyên bị ảnh hưởng thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn.

Có ít nhất 50% số hộ nông thôn triển khai các giải pháp phân loại chất thải tại nguồn. Đảm bảo 80% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý. Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai 1 - 2 mô hình xử lý chất thải sinh hoạt quy mô cấp huyện trở lên với công nghệ phù hợp.

Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2025, có ít nhất 15% số hộ nông thôn có nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý bằng các biện pháp phù hợp, hiệu quả. Có 50% số đơn vị cấp huyện có triển khai mô hình thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt phi tập trung, theo cụm hoặc theo khu vực phù hợp, hiệu quả.

Có ít nhất 80% chất thải chăn nuôi và 60% phụ phẩm nông nghiệp phải được thu gom, tái sử dụng, tái chế thành các nguyên liệu, nhiên liệu và các sản phẩm thân thiện với môi trường. Có 95% bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng được thu gom và xử lý theo đúng quy định. Có 100% chất thải rắn và 50% nước thải sản xuất của các làng nghề truyền thống, được thu gom và xử lý theo quy định.

Có ít nhất 35% số huyện có đề án cải tạo chất lượng môi trường nước mặt, khu vực công cộng và có mô hình xây dựng hoặc cải tạo cảnh quan ao hồ. Có 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm. Có 80% số xã có tổ cộng đồng tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm. Có ít nhất 85% hộ gia đình nông thôn và 95% trường học, trạm y tế có nhà tiêu hợp vệ sinh được xây dựng và quản lý sử dụng đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn.

Tại TP.HCM, UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố, UBND 5 huyện: Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ và các đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố triển khai, thực hiện Quyết định số 925/QĐ-TTg ngày 02/08/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Trong quyết định phê duyệt chương trình lần này của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: “Bảo vệ môi trường, cấp nước sạch, an toàn thực phẩm là lĩnh vực trọng tâm ưu tiên trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 theo định hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân thông minh, nhằm nâng cao chất lượng đời sống của người dân nông thôn”.

Theo danviet.vn

Lượt truy cập: 225

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)