Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 04/12/2023

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đối thoại với nông dân

26/10/2023 23:58 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Ngày 16/12, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với nông dân năm 2022 với chủ đề: "Hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu". Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên chủ trì buổi đối thoại.


d29_1.jpg 

Cùng dự có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên: Nguyễn Lê Huy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Quách Thị Hương – Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lê Xuân Tiến – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, lãnh đạo UBND, Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố cùng 150 đại biểu đại diện cho giai cấp nông dân, các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi, chủ trang trại, giám đốc hợp tác xã, doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, tại hội nghị, cán bộ, hội viên, nông dân đã trực tiếp đề xuất các ý kiến, kiến nghị đến Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên và lãnh đạo các sở, ngành các nhóm vấn đề liên quan đến hoạt động hội và phát triển sản xuất, kinh doanh bao gồm: Các cơ chế, chính sách hỗ trợ nông dân trong phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; các khó khăn, vướng mắc khó khăn trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; xây dựng tổ chức Hội Nông dân các cấp và công tác cán bộ trong hệ thống hội nông dân các cấp.

Tại Hội nghị, các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu đã được Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan trả lời trực tiếp và đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của hội viên nông dân trong tỉnh.

Bên cạnh đó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của tỉnh, khẳng định những kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh và các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn mà tỉnh ban hành thời gian qua là đúng, trúng, phát huy được hiệu quả trong thực tiễn.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị sau buổi đối thoại, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai, cụ thể hóa các nội dung đã trao đổi, thống nhất để giải quyết kịp thời, hiệu quả những ý kiến của hội viên nông dân. 

Đồng thời, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị, chủ động tham mưu các giải pháp để triển khai có hiệu quả các cơ chế chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đáp ứng nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng của nông dân. 

UBND tỉnh Hưng Yên sẽ có phương án xử lý các ý kiến thuộc thẩm quyền, với những kiến nghị vượt thẩm quyền, tỉnh sẽ kiến nghị lên cơ quan Trung ương giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố hàng năm tổ chức đối thoại với nông dân theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, kịp thời tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của nông dân để xây dựng chính sách pháp luật, cung cấp, phổ biến chính sách pháp luật tới nông dân, giải đáp vấn đề liên quan đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên nông dân.

Đề nghị Hội Nông dân các cấp đoàn kết, phát huy tiềm năng, thế mạnh của nông dân, đồng thời giáo dục, bồi đắp cho hội viên nông dân truyền thống cách mạng, hình thành những phẩm chất tốt đẹp của người nông dân, nhất là khát vọng vươn lên làm giàu, nhân rộng những mô hình hay trong sản xuất nông nghiệp.

Phát biểu kết luận buổi đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên giao các sở, ngành liên quan phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và Thường trực Hội Nông dân tỉnh tham mưu cho Chủ tịch UBND ban hành thông báo kết luận để chỉ đạo, giải quyết các vấn đề mà hội viên, nông dân kiến nghị tại buổi đối thoại.

Đồng thời, mong muốn các cấp Hội Nông dân tiếp tục đồng hành cùng các cấp chính quyền đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, chuyển tải các chủ trương, đường lối, chính sách đến với hội viên nông dân, tạo sự thống nhất, đồng thuận, quyết tâm cao thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho nông dân và thúc đẩy sự phát triển của tỉnh trong những năm tiếp theo.

Theo danviet.vn

Lượt truy cập: 302

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)