Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 01/12/2023

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Lạng Giang: Phát huy mọi nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trong xây dựng nông thôn

26/10/2023 23:21 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Xác định xây dựng NTM có điểm khởi đầu mà không có điểm kết thúc, năm 2022, huyện Lạng Giang đã tích cực xây dựng nông thôn mới, tình hình kinh tế - xã hội của huyện cơ bản vẫn giữ ổn định, các lĩnh vực văn hóa- xã hội có bước phát triển, an sinh xã hội được thực hiện tốt, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao.


d27.jpg

 Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy Lạng Giang xác định mục tiêu xây dựng huyện NTM vào năm 2025, đạt tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2030 và phát triển lên thị xã sau năm 2030.

Đến nay huyện Lạng Giang có thêm 04 xã về đích nông thôn mới nâng cao, 19 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện huy động hơn 83,2 tỷ đồng xây dựng NTM, người dân các xã, thị trấn đóng góp hơn 12 nghìn ngày công, hiến hơn 36,7 nghìn m2 đất… 

Theo đó, trên cơ sở những kết quả đạt được, Lạng Giang đặt mục tiêu xây dựng đạt huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2024, hoàn thành trước 1 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 22 đã đề ra.

Huyện Lạng Giang được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới từ 12/2019, trở thành huyện thứ 2 của tỉnh Bắc Giang đạt huyện chuẩn nông thôn mới và tiếp tục hướng đến xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Ông Tạ Huy Cần, Bí thư huyện ủy huyện Lạng Giang cho biết: Qua hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, việc giữ vững, nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới tiếp tục được chú trọng quan tâm và đạt những kết quả tích cực. Tổng nguồn vốn huy động trong 02 năm (2020-2021) xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện trên 83,2 tỷ đồng; người dân tự nguyện hiến đất trên 36.700 m2, đóng góp trên 12.000 ngày công để tham gia xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn.

"Đặc biệt, nhận thức của người dân về xây dựng nông thôn mới được nâng lên, cơ bản người dân đã xác định được vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới" ông Cần nhấn mạnh.

Là huyện nông thôn mới, Lạng Giang vẫn phải tiếp tục nâng cao chất các tiêu chí không chỉ về vật chất mà cả đời sống văn hóa tinh thần, bảo đảm an ninh an toàn cho người dân. Huyện đang kết hợp giữa xây dựng nông nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu với phát triển đô thị, nhằm đưa các vùng nông thôn đuổi kịp với các thị trấn, thị tứ, từng bước trở thành các đô thị nhỏ ở vùng nông thôn.

Cụ thể, năm 2022, huyện Lạng Giang đề ra một số mục tiêu chủ yếu đó là: Giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu tăng 18,6%; trong đó, ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,0%; ngành công nghiệp - xây dựng tăng 26%; ngành dịch vụ tăng 14,2%. Giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha đất nông nghiệp đạt 140 triệu đồng. Giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 88 triệu USD. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.010 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 11.700 tỷ đồng.

Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh 100%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý hợp vệ sinh đạt 94,6%. Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa" là 92%; tỷ lệ làng văn hoá là 82%. Chỉ đạo nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; xây dựng 04 xã (An Hà, Xương Lâm, Thái Đào, Đào Mỹ) đạt xã nông thôn mới nâng cao; 19 thôn đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thực hiện tốt công tác quốc phòng quân sự địa phương.

Cũng theo đồng chí Bí thư huyện ủy, để thực hiện mục tiêu trên, huyện Lạng Giang sẽ tập trung phát huy nội lực, tranh thủ huy động mọi nguồn lực từ bên ngoài để đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, đô thị, thương mại dịch vụ, xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Tăng cường công tác chỉ đạo trong việc xử lý các vụ việc liên quan đến công tác quản lý đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường,...

Đồng thời, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm và các dự án đấu giá quyền sử dụng đất ở. Hoàn thành điều chỉnh quy hoạch vùng huyện và quy hoạch chung các xã để triển khai thực hiện đảm bảo theo quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thực hiện đồng bộ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội; quan tâm công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn ở các bậc học.

Bên cạnh đó, hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nhân dân nhiều địa phương trong huyện đã phát động nhiều phong trào như hiến đất làm đường; ngày chủ nhật xanh; vệ sinh đường làng, ngõ xóm đã tạo nên không khí sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân. Qua đó đã khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng huyện trở thành huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2024, đạt tiêu chí đô thị loại 4 vào năm 2030.

Theo danviet.vn

Lượt truy cập: 252

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)