Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 04/12/2023

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Đồng bộ giải pháp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia tại Bắc Giang

26/10/2023 21:03 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Trong giai đoạn  2021-2025, tổng vốn đầu tư phát triển cho 3 Chương trình MTQG (giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, dân tộc thiểu số - miền núi) của tỉnh Bắc Giang đạt hơn 2,4 nghìn tỷ.


d19.jpg

 Theo đó, cùng với sự vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt của các cấp chính quyền và sự chung tay, góp sức của người dân, chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã đạt được nhiều kết quả tích cực, làm nền tảng cho xây dựng, phát triển nông thôn mới vào năm 2023.

Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Bắc Giang, năm 2022 là năm đầu triển khai thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới các cấp (xã, huyện, tỉnh) theo các mức độ (đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu) giai đoạn 2021-2025.

Theo Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Bắc Giang, tính đến nay, toàn tỉnh Bắc Giang có 6 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành kế hoạch; có 136/182 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 74,7% tổng số xã. Có thêm 34 thôn được công nhận đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu, lũy kế toàn tỉnh có 179 thôn. 

Trong năm 2022, tổng kế hoạch vốn thực hiện 03 chương trình MTQG là hơn 761,3 tỷ đồng. Đến nay đã phân bổ chi tiết cho các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư và các huyện, TP 499,7 tỷ đồng, đạt 65,6%.

Dự kiến hết năm 2022, tỉnh Bắc Giang sẽ có 145/182 xã đạt chuẩn, chiếm 79,7%, trong đó có 41 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; có 239 thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Số tiêu chí bình quân/xã đạt 17,1 tiêu chí/xã.

Kết quả trên đạt được là nhờ sự vào cuộc, nỗ lực phấn đấu từ các cấp chính quyền cũng như các huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện để phấn đấu đạt các chỉ tiêu trong năm 2022. 

Cụ thể, các địa phương đã tập trung thực hiện xây dựng Kế hoạch thực hiện chương trình; chỉ đạo các xã rà soát đánh giá hiện trạng theo Bộ tiêu chí; phân bổ nguồn kinh phí từ ngân sách Trung ương, tỉnh giao...

Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Chánh Văn phòng Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Bắc Giang cho biết, thời gian qua, chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện từ tỉnh tới cơ sở; nội dung xây dựng nông thôn mới đã được cụ thể hóa thành chỉ tiêu phấn đấu trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ, kế hoạch của UBND các cấp giai đoạn 2021-2025; công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tiếp tục được thực hiện thường xuyên hơn tại các xã giao đạt chuẩn nông thôn mới, nâng cao và kiểu mẫu.

Ngoài ra, để hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2022, những tháng cuối năm, tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo các địa phương tập trung phối hợp với các sở, ngành để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện xây dựng nông thôn mới. 

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện hạng mục công trình, đẩy mạnh công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư công thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu giải ngân nguồn vốn được giao theo kế hoạch.

Ngoài ra Bắc Giang cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động về xây dựng nông thôn mới, tăng cường tuyên truyền mô hình hiệu quả tại các xã; tổ chức đào tạo cán bộ cấp cơ sở về nội dung xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. 

"Phấn đấu đến hết năm 2022, tỉnh Bắc Giang có thêm 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, lũy kế 145/182 xã đạt chuẩn, chiếm 79,7%; có 19 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu; có thêm 94 thôn nông thôn mới kiểu mẫu" - ông Minh cho biết thêm.

Theo danviet.vn

Lượt truy cập: 219

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)