Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 28/11/2023

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Thiệu Hóa huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh, nông thôn mới nâng cao

26/10/2023 20:35 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh và xây dựng nông thôn mới nâng cao huyện Thiệu Hóa (tỉnh Thanh Hoá) đã có bước đột phá rõ rệt về hệ thống kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội, đời sống vật chất của người dân ngày càng được nâng cao...


d17.png

Xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh

Ngay từ khi bắt đầu triển khai thực hiện chương trình, Ban chỉ đạo xây dựng NTM của huyện đã chú trọng công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, cơ chế, chính sách của Trung ương, địa phương về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến với nhân dân.

Theo báo cáo của huyện Thiệu Hóa, việc triển khai nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh sau khi hoàn thành 9 tiêu chí huyện nông thôn mới được tổ chức chủ động, duy trì, phát triển, có sự thay đổi phương pháp cách làm phù hợp với điều kiện thực tế, đi vào chiều sâu khá rõ nét, kết quả đạt được khá cao.

Từ những nguồn vốn hỗ trợ trên đã huy động được đa dạng các nguồn lực tham gia với kinh phí lớn, trong đó riêng nguồn đóng góp từ cộng đồng là 260,103 tỷ đồng (gấp 17,77 lần nguồn hỗ trợ của huyện; 1,28 lần các nguồn vốn khác). Đến nay, toàn huyện đã huy động và đầu tư vào xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh được 463,1 tỷ đồng.

Từ những việc làm thiết thực của các cấp chính quyền, huyện Thiệu Hóa đã tạo được sự đồng thuận, tự giác của các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. 

Hiện, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 48,4 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 391 hộ, chiếm 0,86%; văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến tích cực; môi trường được đảm bảo.

Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên; quốc phòng - an ninh được giữ vững. Tháng 4/2022, huyện Thiệu Hóa được công nhận huyện nông thôn mới.

Thiệu Hóa trên đường xây dựng nông thôn mới nâng cao

Huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) đang nỗ lực xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Theo đó, một trong những tiêu chí đang được đẩy mạnh là phát triển liên kết sản xuất nông nghiệp gắn với lợi thế của địa phương, thông qua việc hình thành và phát triển các HTX, nâng số sản phẩm được công nhận OCOP.

9 tháng đầu năm 2022, huyện Thiệu Hóa có 6 xã hoàn thành hồ sơ trình thẩm tra xã đạt nông thôn mới (NTM) nâng cao; 1 xã và 21 thôn đang xây dựng hồ sơ xã NTM kiểu mẫu, thôn kiểu mẫu theo tiêu chí mới; có thêm 7 sản phẩm được công nhận OCOP nâng tổng số toàn huyện được công nhận là 10 sản phẩm…

Ngay sau khi được công nhận huyện đạt chuẩn NTM, Thiệu Hóa đã xây dựng kế hoạch và giao nhiệm vụ cho các phòng, đơn vị có liên quan hướng dẫn các xã thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Các phong trào hiến đất, mở đường, chỉnh trang cảnh quan nông thôn, xây dựng tường rào mẫu... đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đi đôi với đó, huyện xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao hơn. Đồng thời, tiếp tục thực hiện và duy trì các mô hình chuyển đổi mang lại hiệu quả kinh tế cao, như: mô hình chuyển từ trồng lúa sang trồng màu (2 vụ ớt - 1 vụ ngô ngọt) tại các xã Thiệu Ngọc, Thiệu Thành, Minh Tâm; mô hình cây ăn quả tập trung tại các xã Minh Tâm, Thiệu Vũ, Thiệu Lý, Thiệu Duy, Tân Châu, Thiệu Trung...; mô hình chăn nuôi thỏ của trang trại Trường Thành, xã Tân Châu; mô hình ngô sinh khối tập trung tại các xã Thiệu Thịnh, Thiệu Hợp, với quy mô hơn 100 ha; duy trì và phát triển mô hình sản xuất rau an toàn tập trung quy mô 36 ha và 6,608 ha nhà màng.

Theo đánh giá của Phòng NN và PTNT huyện Thiệu Hóa, hầu hết các mô hình sản xuất tập trung quy mô lớn trên địa bàn đạt trung bình khoảng từ 200 - 300 triệu đồng/ha/năm. Các doanh nghiệp trực tiếp liên kết với các HTX và nông dân sản xuất, bao tiêu sản phẩm trồng trọt.

Điển hình, nhờ tích cực đổi mới, sáng tạo trong hoạt động sản xuất nên HTX nông nghiệp Thiệu Hưng (thị trấn Thiệu Hóa) đã luôn duy trì hoạt động sản xuất đạt hiệu quả cao, làm tốt vai trò "bà đỡ" cho người dân tại địa phương trong việc liên kết, tiêu thụ sản phẩm nông sản.

Đặc biệt, HTX nông nghiệp Thiệu Hưng với sản phẩm thế mạnh là dưa Kim hoàng hậu đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến (tưới phun mưa, tưới nhỏ giọt theo công nghệ Israel) đem lại những ưu thế vượt trội như tiết kiệm nước, giảm nhân công lao động, chi phí nâng cao năng suất, chất lượng nông sản. Đồng thời, HTX đã xây dựng được hàng chục nghìn m2 nhà màng để sản xuất dưa Kim hoàng hậu, doanh thu đạt hơn 2 tỷ đồng/ha/năm.

Bên cạnh trồng trọt, nuôi trồng thủy sản cũng tiếp tục được quan tâm phát triển, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản là 395 ha, sản lượng bình quân hàng năm đạt 1.184 tấn/năm và giá trị sản xuất đạt 40,63 tỷ đồng/năm. Bước đầu đã xây dựng được vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, với diện tích 50 ha tại đồng Vước thuộc xã Thiệu Công và xã Thiệu Long; xây dựng các mô hình hợp tác, liên kết, ứng dụng khoa học công nghệ trong nuôi trồng thủy sản có hiệu quả cao như HTX nông nghiệp và thủy sản Minh Long liên kết nuôi thủy sản tại đồng Vước, HTX cá giống Minh Tâm sản xuất và tiêu thụ cá giống tại xã Minh Tâm.

Thông qua rà soát, toàn huyện đạt trung bình 15,8/19 tiêu chí NTM nâng cao. Các tiêu chí chưa đạt chủ yếu là các chỉ tiêu thuộc tiêu chí văn hóa, giáo dục, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, y tế, chất lượng môi trường sống. Thôn NTM kiểu mẫu đã đạt 8/15 tiêu chí, những tiêu chí chưa đạt của các thôn tập trung ở 6 tiêu chí là phát triển kinh tế nông thôn, hộ nghèo đa chiều, y tế, văn hóa, môi trường, chất lượng môi trường sống, thu nhập của người dân.

 

Theo danviet.vn

Lượt truy cập: 212

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)