Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 28/11/2023

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

TT-Huế: Huy động hơn 3.600 tỷ đồng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023

24/10/2023 18:35 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Dự kiến nguồn vốn bố trí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia ở tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023 khoảng hơn 3.662 tỷ đồng. Trong đó, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được bố trí nguồn vốn khoảng 3.044 tỷ đồng.


c38.jpg

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023.

Theo đó, dự kiến nguồn vốn bố trí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia ở tỉnh Thừa Thiên Huế khoảng hơn 3.662 tỷ đồng. Trong đó, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới khoảng 3.044 tỷ đồng, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững khoảng hơn 340 tỷ đồng và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hơn 277 tỷ đồng.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, năm 2023, huyện Phong Điền phải hoàn thành hồ sơ trình Trung ương thẩm định đạt chuẩn nông thôn mới và TP.Huế hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đối với cấp xã, phải có ít nhất thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu…

Những xã còn lại tập trung rà soát đánh giá lại theo bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021-2025, phấn đấu số tiêu chí đạt chuẩn bình quân tăng 0,3 tiêu chí/xã/năm và nâng chất lượng tiêu chí theo lịch trình kế hoạch đã đề ra. Trong đó, cần ưu tiên tập trung thực hiện các tiêu chí về thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, môi trường, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, quốc phòng và an ninh.

Tại các thôn, bản có ít nhất 9 thôn, bản đạt chuẩn thôn, bản nông thôn mới kiểu mẫu; có ít nhất 40% số thôn, bản vùng đặc biệt khó khăn ở huyện A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc và thị xã Hương Trà đạt chuẩn nông thôn mới...

Tỷ lệ hộ dân ở tỉnh được sử dụng nước sạch đạt 98%, khu vực nông thôn đạt 95%. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2023 toàn tỉnh giảm còn 1,0-1,5%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 3% trở lên, tỷ lệ hộ nghèo tại các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao trên 25% giảm từ 5% trở lên...

Theo danviet.vn

Lượt truy cập: 294

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)