Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 09/12/2023

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Bộ trưởng Hầu A Lềnh: Các Chương trình mục tiêu quốc gia cuối cùng là hướng tới hạnh phúc của người dân

24/10/2023 06:27 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Ngày 8/2, tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững đến năm 2022 và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2023-2025. Ông Hầu A Lềnh, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia Trung ương dự, phát biểu.


c29.jpg

Dự hội nghị có ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh và đại diện các ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội, các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Sau 12 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, Quảng Ninh đã đạt được những thành tựu ấn tượng.

Kết quả ấn tượng trong xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững 

Ngày 8/2, tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững đến năm 2022 và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2023-2025.

Sau 12 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững, Quảng Ninh đã đạt được những thành tựu ấn tượng.

Cụ thể, đối với chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), toàn tỉnh Quảng Ninh có 98/98 xã đạt chuẩn NTM, đạt 100%; có 56/98 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt 57,1%; có 26/98 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, đạt 26,5%; 13/13 đơn vị huyện đạt chuẩn NTM, đạt 100%. Hết năm 2022, tỉnh Quảng Ninh đã cơ bản đạt các nội dung theo bộ tiêu chí quốc gia tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025.

Đối với chương trình giảm nghèo, tính đến hết năm 2022, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành trước 3 năm Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và đã chuyển sang thực hiện theo chuẩn nghèo đa chiều mới của tỉnh cao hơn mức chuẩn nghèo chung của cả nước.

Thu nhập bình quân đầu người vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo của tỉnh Quảng Ninh đến hết năm 2021 đạt 52,5 triệu đồng, tăng 13,88% so với năm 2020.

Đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2025 và đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương xét công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2022.

Nông thôn mới, giảm nghèo hướng đến hạnh phúc của người dân

Tại hội nghị, ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia Trung ương đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả ấn tượng của tỉnh Quảng Ninh trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững.

Ông Hầu A Lềnh nhấn mạnh, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành nhiều chính sách đặc thù nhằm phát huy tối đa ưu thế và dành nguồn lực quan trọng của tỉnh ưu tiên cho vùng khó khăn nhất của tỉnh cũng như có chính sách sáng tạo nguồn lực từ nhân dân và doanh nghiệp cùng tham gia với Nhà nước. Đây là những đột phá và điều hết sức quan trọng là Quảng Ninh đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Ông Hầu A Lềnh khẳng định, các chương trình mục tiêu quốc gia cuối cùng là hướng tới hạnh phúc của người dân ở tất cả các địa bàn và các đối tượng, không để ai bị bỏ lại phía sau. Vì vậy trong quá trình thực hiện cần lồng ghép các chương trình về nội dung, địa bàn, đối tượng, nguồn lực và cách thức tổ chức thực hiện.

Do đó, trong thời gian tới, ông mong muốn Quảng Ninh tiếp tục làm tốt hơn để khi thực hiện các chương trình đảm bảo đồng bộ, mang lại hiệu quả tốt hơn cho người dân, vừa đạt hiệu quả NTM, vừa nâng cao cuộc sống của người dân, giải quyết vấn đề bình đẳng, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau. 

Cùng với đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh yêu cầu phát huy tốt hơn nữa vai trò của các tổ chức chính trị xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và người dân; tăng cường công tác phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để có hệ thống chính sách phù hợp với quy định của pháp luật, thông suốt các quy định từ Trung ương đến địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh, mục tiêu quan trọng nhất là thu nhập, đời sống người dân phải thực sự được nâng cao. Đến năm 2025, thu nhập bình quân năm của người dân khu vực nông thôn đạt trên 5.000 USD và tới năm 2030 là đạt khoảng 8.000-10.000 USD; tỷ lệ số hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước sạch đạt chất lượng theo đúng quy chuẩn.

Tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh Quảng Ninh xây dựng NTM kiểu mẫu, NTM thông minh giàu đẹp, văn minh, hiện đại; người nông dân và cư dân nông thôn có thu nhập cao, đời sống hạnh phúc và thịnh vượng.

Cũng trong dịp này, UBND tỉnh Quảng Ninh đã khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững đến năm 2022.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UB Dân tộc Hầu A Lềnh khẳng định, các Chương trình mục tiêu quốc gia cuối cùng là hướng tới hạnh phúc của người dân ở tất cả các địa bàn và các đối tượng, không để ai bị bỏ lại phía sau. Vì vậy trong quá trình thực hiện, tỉnh Quảng Ninh cần lồng ghép các chương trình về nội dung, địa bàn, đối tượng, nguồn lực và cách thức tổ chức thực hiện.

Theo danviet.vn

Lượt truy cập: 379

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)