Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 12/12/2023

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Vì sao Quảng Ninh trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới của cả nước?

24/10/2023 06:05 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Khép lại năm 2022, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn trước 1 năm so với mục tiêu đề ra. Vậy, vì sao Quảng Ninh trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới của cả nước.


c28.jpg

Kết quả này là tiền đề để Quảng Ninh tiếp tục bước vào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu hiện đại, văn minh, nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí và cuộc sống của người dân.

"Quả ngọt" từ hành trình 12 năm kiên trì với nông thôn mới

Theo báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đến năm 2022 và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Quảng Ninh, địa phương luôn được Trung ương đánh giá cao với nhiều thành tựu ấn tượng.

Quảng Ninh là địa phương đầu tiên khu vực miền Bắc có huyện đạt chuẩn NTM, có huyện đảo đầu tiên trong cả nước đạt chuẩn NTM. Quảng Ninh cũng là tỉnh đầu tiên trên toàn quốc có xã được công nhận đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu. 

Đến nay Quảng Ninh đã cơ bản đạt các tiêu chí tỉnh NTM theo Bộ tiêu chí tỉnh NTM giai đoạn 2021-2025. Cụ thể, đến hết năm 2022, toàn tỉnh có 98/98 xã đạt chuẩn NTM, có 56/98 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, có 26/98 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 13/13 đơn vị huyện đạt chuẩn NTM.

Ba Chẽ từng là huyện miền núi có 100% số xã trên địa bàn thuộc diện đặc biệt khó khăn, thu nhập bình quân chỉ đạt 4,7 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo là 48,08%. Giờ đây, đời sống vật chất và tinh thần của người dân có sự chuyển biến tích cực, hạ tầng nông thôn được xây dựng khang trang, đồng bộ; an ninh trật tự, an toàn xã hội luôn được giữ vững.

Năm 2022, Ba Chẽ là một trong 4 địa phương về đích huyện NTM của tỉnh Quảng Ninh, góp phần cùng tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

UBND huyện Ba Chẽ cho biết, đến thời điểm này, toàn huyện có 7/7 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 2/7 xã đạt chuẩn NTM nâng cao theo tiêu chí giai đoạn 2016 - 2020, huyện đã đạt 6/9 tiêu chí, 28/36 chỉ tiêu theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025.

Hoặc như Tiên Yên là huyện miền núi, ven biển nằm ở trung tâm phía Đông của tỉnh Quảng Ninh, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 52% dân số toàn huyện. Phát huy những kết quả đã đạt được, ngay sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2019, huyện Tiên Yên đã bắt tay ngay vào xây dựng NTM nâng cao với mục tiêu đạt chuẩn.

UBND huyện Tiên Yên cho biết, trong thời gian qua, huyện đã có những cách làm vận dụng phù hợp với điều kiện của địa phương để thực hiện hiệu quả tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM gắn với thực hiện xây dựng xã, huyện đạt chuẩn NTM nâng cao.

Tiên Yên ban hành các kế hoạch để triển khai thực hiện các mô hình thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và thuốc bảo vệ thực vật không được phép sử dụng tại các vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025.

Huy động nguồn xã hội hóa hỗ trợ các hộ tại vùng dân tộc thiểu số xây dựng nhà tiêu an toàn và đảm bảo 3 sạch. Vận động các xã thực hiện thu gom chất thải rắn sinh hoạt.

Duy trì thi các tuyến đường kiểu mẫu, trao giải thưởng để khuyến khích người dân chăm sóc các tuyến đường và hình thành nhiều tuyến đường kiểu mẫu sáng - xanh - sạch - đẹp…

Đến nay, huyện Tiên Yên đã hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí và đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận huyện Tiên Yên đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022. Huyện Tiên Yên phấn đấu xây dựng một huyện có cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp trong thực hiện xây dựng NTM nâng cao.

Nhiều chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới

Dù đạt nhiều thành tựu, nhưng khi bắt tay vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông NTM, Quảng Ninh cũng gặp không ít trở ngại.

Để tháo gỡ khó khăn, Quảng Ninh đã có nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, đi đầu trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Trong đó, phải kể đến các chính sách hỗ trợ nguyên vật liệu đầu tư các công trình hạ tầng; hỗ trợ lãi suất đầu tư phát triển sản xuất; hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề, đổi mới hình thức tổ chức sản xuất ở nông thôn..

Quảng Ninh đã giảm dần đầu tư từ ngân sách, huy động các nguồn lực đầu tư toàn xã hội. Theo đó, giai đoạn 2010-2022, tổng nguồn lực huy động xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đạt trên 233.600 tỷ đồng.

Trong đó, tổng nguồn lực huy động xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 là gần 173.000 tỷ đồng (bình quân ngân sách tỉnh hỗ trợ 357,8 tỷ đồng/năm).

Giai đoạn 2021-2022, tổng nguồn lực huy động triển khai xây dựng nông thôn mới là trên 60.800 tỷ đồng (bình quân ngân sách tỉnh hỗ trợ 703 tỷ đồng/năm).

Quảng Ninh cũng ban hành các tiêu chí riêng về NTM; phê duyệt các đề án, dự án, kế hoạch cụ thể thực hiện lộ trình xây dựng NTM trên địa bàn; chính sách ưu tiên triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, Chương trình 135, Đề án 196; cơ chế, chính sách phát triển bền vững kinh tế - xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo, gắn với xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và giảm nghèo bền vững.

Đặc biệt, nhờ làm tốt công tác truyền thông, nhận thức về xây dựng NTM được nâng lên rõ rệt, người dân đã chủ động tham gia NTM, xóa bỏ tâm thế ỷ lại, trông chờ vào Nhà nước, chính quyền.

Quảng Ninh cũng đã huy động được cả hệ thống chính trị, nhất là lực lượng quân đội, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn dân tham gia xây dựng NTM. Ngoài ra, tất cả các cấp, ngành đã triển khai sáng tạo, chủ động bằng các chương trình hành động hết sức cụ thể.

Xác định xây dựng NTM là hành trình chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, do đó trong giai đoạn tới, tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục hướng tới xây dựng để nông dân và cư dân nông thôn có trình độ, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng cao, làm chủ quá trình phát triển nông nghiệp. Nông nghiệp phát triển nhanh, bền vững, hiệu quả theo mô hình tăng trưởng xanh, bảo đảm môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nông thôn phát triển toàn diện, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, cơ cấu kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, môi trường sống an toàn, lành mạnh, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Quảng Ninh; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Tiếp tục khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh, khác biệt của từng vùng, từng địa phương. Tập trung phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững vùng đồng bào dân tộc, miền núi, biên giới, hải đảo trên địa bàn tỉnh.

Vùng nông thôn của Quảng Ninh có cả xã khu vực đồng bằng, miền núi, ven đô và hải đảo, trong đó có tới 96 xã miền núi.

Khi bắt đầu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Quảng Ninh có tới 53 xã khó khăn, trong đó có 22 xã đặc biệt khó khăn.

Số xã đạt dưới 50% bộ tiêu chí về nông thôn mới còn tới 58 xã; nông thôn phát triển thiếu quy hoạch, kết cấu hạ tầng thấp kém, thiếu đồng bộ, tổ chức sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, điều kiện kinh tế của người dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, thu nhập bình quân đầu người thấp…

Theo danviet.vn

Lượt truy cập: 323

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)