Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 10/12/2023

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đã có sự thay đổi

24/10/2023 02:38 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Sáng nay (15/2), tại Hải Phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức "Hội nghị tập huấn một số kiến thức mới về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025" nhằm thích ứng với những yêu cầu mới của chương trình.


c16.jpg

Hội nghị tập huấn với sự tham dự của 500 đại biểu, đến từ các cơ quan, đơn vị và hệ thống các trường đào tạo thuộc Bộ; hệ thống các Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) cấp tỉnh; đại diện các Hội đoàn thể chính trị - xã hội ở trung ương,...).

Phát biểu khai mạc hội nghị ông Ngô Trường Sơn, Chánh Văn phòng Điều phối NTM Trung ương cho biết, trên cơ sở kết quả đạt được của Chương trình giai đoạn đến năm 2020, ngày 22/2/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 263/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Trong đó, nhiều mục tiêu, nội dung và nhiệm vụ của giai đoạn này đã có sự thay đổi, đó là:

Bên cạnh 11 nội dung thành phần, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 06 chương trình chuyên đề, đây là các chương trình chuyên đề, có tính chất xác định nhiệm vụ và định hướng chỉ đạo để tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện một số nội dung trọng tâm của của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao chất lượng đời sống của người dân nông thôn.

Cùng với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành. Điều này cũng đặt ra nhiều yêu cầu trong công tác triển khai, đặc biệt là những định hướng chuyển đổi lớn mà lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT đã xác định trong công tác chỉ đạo, như: Chuyển mạng từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp; Tổ chức lại sản xuất theo chuỗi và cơ cấu lại sản xuất theo 3 trục sản phẩm chủ lực; Tập trung phát triển công nghiệp chế biến và mở rộng thị trường tiêu thụ ...

Ngoài ra, trong thời gian qua, nhiều giải pháp đã được Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo và tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt nhằm chuyển đổi sản xuất, phát triển kinh tế nông thôn, như: Phát triển sản phẩm OCOP, du lịch cộng đồng nông nghiệp, nông thôn; ứng dụng khoa học công nghệ và cơ giới hóa đồng bộ, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với vùng nguyên liệu tập trung…

"Năm 2023 được xác định là năm bản lề để thực hiện mục tiêu của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025" ông Sơn nhấn mạnh.

"Chương trình MTQG xây dựng NTM đã đạt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá là được những kết quả to lớn, toàn diện và mang tính lịch sử. Đến nay, cả nước có 6.009/8.225 xã (73,08%) đạt chuẩn NTM; trong đó có 937 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 110 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; có 255 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM (đạt 39,6% số huyện cả nước). Có 18 địa phương cấp tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 5 tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM", ông Sơn khẳng định.

Theo đó, Hội nghị tập huấn hướng tới mục tiêu thông tin những định hướng, quan điểm, yêu cầu trong xây dựng NTM, những nội dung mà các đơn vị trong bộ đang tổ chức triển khai. Trao đổi, phổ biến những vấn đề mới như: Ứng dụng công nghệ thông tin (chuyển đổi số) trong nông nghiệp, nhất là trong xây dựng NTM; phát triển du lịch cộng đồng nông nghiệp, nông thôn; vấn đề kinh tế hợp tác, HTX, cơ giới hóa đồng bộ, vấn đề quản lý chất lượng nông sản;…

Thông qua Hội nghị tập huấn, các đơn vị sẽ hiểu hơn về nhiệm vụ, công việc đang triển khai, trên cơ sở đó xác định những nội dung cần trao đổi, chia sẻ, hợp tác và phối hợp, góp phần nâng cao hiệu quả, kết quả trong công tác tham mưu, hướng dẫn các địa phương. Đồng thời, nâng cao năng lực, tính chủ động và sự tham gia của hệ thống các trường đào tạo thuộc bộ. Trên cơ sở các kiến thức, thông tin được cung cấp tại Hội nghị này, các trường sẽ rà soát, bổ sung định hướng, phù hợp với năng lực để tham gia phối hợp với các cơ quan quản lý, hỗ trợ các địa phương trong công tác đào tạo nghề, tư vấn phát triển sản xuất, xây dựng NTM.

Theo danviet.vn

Lượt truy cập: 555

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)