Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 10/12/2023

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Nông dân Thái Bình thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, xây dựng nông thôn mới

16/10/2023 05:50 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Các cấp Hội Nông dân tỉnh Thái Bình đã vận động hội viên, nông dân tích cực thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.


b40.jpg

Ông Lê Hồng Sơn - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Bình cho biết: Năm 2023, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" tiếp tục được các cấp Hội chỉ đạo sâu sát, phát triển cả về số lượng, chất lượng, quy mô và hiệu quả. Từ phong trào góp phần khơi dậy ý chí tự lực tự cường, dám nghĩ dám làm, vượt mọi khó khăn để vươn lên làm giàu trong mỗi hội viên, nông dân. 

Theo ông Sơn, để tạo động lực cho nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, các cấp Hội đã chủ động phối hợp với các cấp, ngành, doanh nghiệp tổ chức tốt hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân. 

Trong năm 2022, các cấp Hội đã tổ chức 2.197 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 167.859 lượt hội viên, nông dân tham dự; phối hợp cung ứng 2.110 tấn phân bón các loại, cung ứng 44 tấn giống cho hội viên, nông dân phục vụ sản xuất. Hội đã trực tiếp đào tạo, phối hợp tổ chức đào tạo 40 lớp dạy nghề cho 1.433 hội viên, nông dân tham dự, nông dân sau đào tạo nghề có 912 người có việc làm.

Các cấp Hội tiếp tục làm tốt công tác thu hồi và giải ngân các nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, nhận uỷ thác vốn vay Ngân hàng CSXH với tổng dư nợ đến nay hơn 3.631 tỷ đồng, cho 55.115 gia đình hội viên vay phát triển kinh tế. Nhìn chung, hội viên sử dụng vốn vay qua kênh của hội đúng mục đích, đạt hiệu quả cao.

Từ phong trào đã xuất hiện nhiều gương nông dân tích cực, vượt khó mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, đạt hiệu quả kinh tế cao, giải quyết việc làm cho nhiều lao động ở địa phương, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình. Năm 2022, qua bình xét toàn Hội Nông dân tỉnh Thái Bình có 173.090 hộ hội viên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đạt gần 70% so với số đăng ký.

Không chỉ hỗ trợ phát triển kinh tế, các cấp Hội Nông dân còn tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò chủ thể của hội viên, nông dân trong xây dựng nông thôn mới. Trong năm qua, hội viên, nông dân đã đóng góp gần 50 tỷ đồng, gần 80.000 ngày công lao động; hiến trên 110.140m2 đất; tham gia làm mới, sửa chữa nhiều tuyến đường giao thông, kênh mương.

Ông Lê Hồng Sơn cho biết: Thời gian tới Hội Nông dân tỉnh Thái Bình tiếp tục tuyên truyền, vận động để hội viên, nông dân hiểu rõ ý nghĩa và lợi ích mà phong trào đem lại, từ đó nhiệt tình, tích cực tham gia; chỉ đạo các cơ sở Hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các chi hội nghề nghiệp; khuyến khích xây dựng các mô hình nông dân liên kết sản xuất, chủ động, sáng tạo trong lao động, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiện đại, bền vững.

Theo danviet.vn

Lượt truy cập: 316

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)