Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 11/12/2023

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

An Giang: Hơn 101.000 hộ nông dân đăng ký thi đua nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

15/10/2023 04:10 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Văn Nhiên cho biết, các cấp Hội Nông dân tỉnh An Giang đã tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh phát triển phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.


b36.jpg

Xuất hiện nhiều tấm gương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi điển hình

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Văn Nhiên cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh An Giang đẩy mạnh phát triển phong trào nông dân nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cả về số lượng và chất lượng gắn với chương trình cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh phát triển phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Hàng năm, các cấp Hội phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững trong hội viên, nông dân. Qua đó, có trên 101.000 hộ đăng ký thi đua nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Từ phong trào, đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi điển hình, có ý chí vươn lên làm giàu, mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ và đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh".

Theo Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang cho biết: Lực lượng nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đã trở thành nòng cốt tham gia tích cực vào việc hình thành các mô hình kinh tế hộ, tổ hợp tác, tổ liên kết, hợp tác xã trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Hội Nông dân tỉnh đã chủ động xây dựng Câu lạc bộ doanh nhân nông thôn với 1.125 thành viên là nông dân có thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm. Ngoài ra, chỉ đạo Hội Nông dân cấp huyện và cơ sở thành lập Câu lạc bộ nông dân tỷ phú ở 11 địa phương.

Nông dân An Giang thi đua xây dựng nông thôn mới

Bên cạnh đó, Hội Nông dân An Giang đã đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, đào tạo nghề cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Giai đoạn 2018 - 2023, các cấp Hội đã xây dựng và phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân được 20,73 tỷ đồng. Đến nay, tổng nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn tỉnh đạt được hơn 41,9 tỷ đồng; đã hỗ trợ hơn 1.000 hộ vay/năm là thành viên chi - tổ hội nghề nghiệp, để đầu tư phát triển, mở rộng SXKD.

Trong nhiệm vụ xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả, các cấp Hội đã chủ động phối hợp các ngành liên quan tổ chức triển khai, vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia thực hiện các giải pháp đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, tổ chức lại sản xuất và nhất là tham gia kinh tế hợp tác.

Đến nay, toàn tỉnh An Giang có 1.087 tổ hợp tác (tăng 278 tổ hợp tác so năm 2018) với 15.925 thành viên, quản lý diện tích gần 48.529ha. Đồng thời, có 211 hợp tác xã nông nghiệp đang hoạt động (tăng 107 hợp tác xã so năm 2018) với 18.999 thành viên và quy mô vốn 42,936 tỷ đồng.

Trong công tác tham gia xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội đã tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tham gia thực hiện tốt các tiêu chí, chỉ tiêu có liên quan với nông dân. Qua đó, thể hiện được vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng NTM tại địa phương. Cụ thể, các cấp Hội đã vận động 3.079 hộ hiến đất, đóng góp nhiều tỷ đồng cùng 99.830 ngày công lao động. Tham gia làm mới, sửa chữa đường giao thông, kiên cố hóa kênh mương nội đồng, xây dựng mới và sửa chữa 45 công trình điện, 98 phòng học, trạm xá…

"Với sự tích cực của các cấp Hội trong tỉnh, phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục phát triển mạnh mẽ, lan tỏa, khích lệ hội viên, nông dân tích cực tham gia. Từ đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nông dân, thực hiện tốt công tác xây dựng NTM, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn" - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Văn Nhiên khẳng định.

Theo danviet.vn

Lượt truy cập: 238

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)