Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 12/12/2023

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Hưng Yên: Đại hội Hội Nông dân huyện Văn Lâm bầu 18 đồng chí tham gia Ban Chấp hành

15/10/2023 05:53 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, hội nhập, phát triển, Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Văn Lâm (Hưng Yên) đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Văn Lâm lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 18 đồng chí. Đồng chí Đào Thị May tiếp tục được tái cử bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện Văn Lâm.


b10.jpg

Ngày 25 và 26/4 Hội Nông dân huyện Văn Lâm (Hưng Yên) tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đây là đơn vị được Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên chọn tổ chức Đại hội điểm. Đồng chí Trần Quốc Toản – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên dự và chỉ đạo Đại hội.

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ, 5 năm qua, Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân huyện Văn Lâm lần thứ XII đã được triển khai thực hiện đồng bộ với nhiều hình thức sáng tạo, đổi mới, đạt hiệu quả thiết thực, tạo ra những chuyển biến tích cực trong công tác Hội và phong trào nông dân, góp phần xây dựng củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp Hội Nông dân trong huyện kết nạp được 1.953 hội viên mới, nâng tổng số hội viên trong toàn huyện lên hơn 20 nghìn người, sinh hoạt tại 11 cơ sở hội.

Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn và tổ chức hàng trăm lớp chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho hội viên nông dân.

Các cấp Hội Nông dân huyện Văn Lâm đã đẩy mạnh phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững".

Việc xây dựng mô hình chi, tổ Hội nghề nghiệp được Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện chủ động triển khai và chỉ đạo Hội Nông dân các xã, thị trấn trong huyện tiếp tục duy trì thực hiện đồng thời khảo sát nhu cầu thành lập mới các chi, tổ Hội nghề nghiệp ở các cơ sở Hội. Kết quả đã thành lập được 3 chi Hội nghề nghiệp, 3 tổ Hội nghề nghiệp.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường, các cấp Hội Nông dân trong huyện Văn Lâm đã tuyên truyền vận động hội viên tham gia đóng góp tiền, ngày công lao động tham gia làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng phục vụ đời sống dân sinh và sản xuất nông nghiệp…

Cụ thể: Các cơ sở Hội đã tuyên truyền vận động hội viên nông dân đóng góp trên 45,5 tỷ đồng để xây dựng đường làng ngõ xóm, đình làng, nhà quản trang...; hiến hơn 1.200m2 để xây dựng 17,1km đường lãng ngõ xóm, 6km kênh mương nội đồng; tu sửa 21 cầu cống các loại; đóng góp hơn 12.170 ngày công lao động tham gia làm đường, thủy lợi nội đồng phục vụ đời sống dân sinh và sản xuất nông nghiệp.

Bên cạnh đó Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện chỉ đạo các cơ sở Hội hàng tháng duy trì tổ chức dọn dẹp vệ sinh đường lãng ngõ xóm, tổ chức trồng và đảm nhận chăm sóc các tuyến đường nông dân tự quản; phối hợp với MTTQ và các tổ chức đoàn thể cùng cấp thực hiện tuyên truyền lồng ghép các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành và của các cấp Hội với phong trào thi đua "Xây dựng chi Hội 3 không" đạt hiệu quả cao.

Từ những thành tích đạt được trong công tác xây dựng Nông thôn mới, tính đến hết năm 2018, toàn huyện đã có 10/10 xã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và huyện Văn Lâm vinh dự được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Đến hết năm 2022, toàn huyện có 8/10 xã được UBND tỉnh công nhận xã NTM nâng cao; 2/10 xã được công nhận xã NTM kiểu mẫu…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Quốc Toản – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các cấp Hội trong huyện đạt được trong thời gian qua, khẳng định sự đóng góp tích cực của các cấp Hội và hội viên nông dân đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói chung và của huyện Văn Lâm nói riêng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế đó là: Việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, bức xúc của hội viên, nông dân có lúc, có nơi chưa kịp thời, công tác tuyên truyền, giáo dục còn dàn trải, nội dung chưa sâu, hình thức chưa phong phú; việc sinh hoạt của chi, tổ hội chưa đều; việc thực hiện các phong trào và hoạt động của Hội ở một số cơ sở chưa thường xuyên.

Để công tác hội và phong trào nông dân hoạt động hiệu quả cao hơn nữa trong thời gian tới, đồng chí Trần Quốc Toản – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh các cấp Hội và hội viên nông dân trong huyện cần tập trung thực hiện tốt đó là:

Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện khóa mới cần tập trung xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế hoạt động, chương trình công tác toàn khóa và hàng năm của BCH, BTV, phân công rõ nhiệm vụ, gắn trách nhiệm cho từng đồng chí ủy viên BCH đảm bảo sự thống nhất trong hoạt động.

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền hướng tới sự đồng thuận của hội viên trong tham gia thực hiện các phong trào thi đua của hội và tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân huyện Văn Lâm cần chú trọng công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh; đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua; đẩy mạnh tuyên truyền nông dân tham gia chuyển đổi số...

Theo danviet.vn

Lượt truy cập: 268

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)