Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 02/12/2023

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Đến năm 2025 Bắc Kạn phấn đấu tăng thêm 52 xã đạt chuẩn NTM

15/10/2023 01:14 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Sau hơn 10 năm triển khai chương trình MTQG xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn Bắc Kạn đã có rất nhiều thay đổi tích cực, kinh tế xã hội phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên. Tiếp đà thành công đó, tỉnh Bắc Kạn phấn đấu đến 2025 sẽ tăng thêm 52 xã đạt chuẩn NTM. 


b1.jpg

Bắc Kạn đặt mục tiêu lớn làm động lực

Ngày 28/02/2023 UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành kế hoạch số 125/KH-UBND triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2023 với 17 xã về đích NTM, nâng số tiêu chí bình quân mỗi xã lên 14 tiêu chí/xã.

Theo đó, tỉnh Bắc Kạn xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình lâu dài, thường xuyên, liên tục, không có điểm kết thúc; nội lực là quyết định, ngoại lực là quan trọng, huy động, lồng ghép và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới.

Ông Dương Quốc Hoàn, Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn chia sẻ: Thực hiện chương trình MQTG xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2025, UBND tỉnh đã triển khai phong trào "Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới" và Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Kết quả, đã vận động nhân dân hiến 177.165m2 đất, đóng góp 27.955 ngày công và hơn 1,5 tỷ đồng để xây dựng NTM; nhân dân tích cực tham gia các mô hình tự quản ở địa phương, đóng góp xây dựng các thiết chế văn hóa; chỉnh trang nhà cửa theo quy hoạch, đến nay đã duy trì và nhân rộng được 31 mô hình khu dân cư "Xanh - sạch - đẹp"; 476 mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường.

Trong quá trình triển khai thực hiện, tỉnh Bắc Kạn đặc biệt trú trọng đến các tiêu chí về phát triển kinh tế, vì muốn có nguồn lực từ dân thì phải phát triển kinh tế trong dân. Chính vì vậy Bắc Kạn là một trong những tỉnh triển khai chương trình OCOP sớm nhất trong cả nước.

Cũng theo ông Hoàn, dấu ấn trong xây dựng NTM Bắc Kạn thấy rõ ràng nhất là sản phẩm OCOP, đến nay toàn tỉnh đã có 181 sản phẩm OCOP. Các sản phẩm OCOP của tỉnh Bắc Kạn được lan tỏa mạnh mẽ trong tỉnh, ngoài tỉnh và cả xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

Năm 2023, Bắc Kạn đặt ra mục tiêu có thêm 17 xã NTM; 06 xã nông thôn mới nâng cao; 100 thôn thuộc xã đặc biệt khó khăn đạt chuẩn nông thôn mới; các xã còn lại có thêm ít nhất 1 tiêu chí so với năm 2022; số tiêu chí bình quân mỗi xã đạt 14 tiêu chí/xã và 2 huyện Huyện Bạch Thông, Chợ Đồn tiếp tục thực hiện đạt chuẩn các tiêu chí huyện nông thôn mới.

"Xác định xây dựng nông thôn mới nâng cao là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2023 và xuyên suốt giai đoạn 2023 - 2025, cấp ủy, chính quyền Bắc Kạn đã đặt ra mục tiêu lớn để làm động lực phấn đấu. Đồng thời tập trung dồn sức thực hiện các tiêu chí vệ sinh môi trường thông thoáng, sạch đẹp, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế gia đình, từng bước nâng cao thu nhập và giảm nghèo" Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn, ông Dương Quốc Hoàn cho biết thêm.

Nhiều giải pháp trọng tâm trong xây dựng NTM được Bắc Kạn đặt ra

Đến nay, tuy là tỉnh khó khăn, nhưng có thể đánh giá chương trình xây dựng NTM Bắc Kạn đã đạt được nhiều kết quả đáng kích lệ, so với cả nước thì còn kiêm tốn nhưng so với chính mình thì vượt lên rất nhiều.

Đặc biệt Chương trình xây dựng NTM đã có sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, nhân dân toàn tỉnh đang nỗ lực phát triển kinh tế để đưa Bắc Kạn lên một tầm cao mới.

Mục tiêu đến 2025 Bắc Kạn phấn đấu tăng thêm 52 xã đạt chuẩn NTM, 15 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 06 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; bình quân đạt trên 15 tiêu chí/xã; tiếp tục xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM; thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020 và tăng thêm 202 thôn NTM thuộc các xã đặc biệt khó khăn trong giai đoạn 2021 – 2025 đạt chuẩn NTM.

Theo bà Đỗ Thị Minh Hoa, Phó chủ tịch UBND tỉnh, để hoàn thành mục tiêu, Bắc Kạn đã đặt ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho các cấp, ngành, địa phương thực hiện.

Trong đó, nhiệm vụ đầu tiên là tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, vai trò Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong xây dựng nông thôn mới.

Nhiệm vụ thứ hai là thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động về xây dựng nông thôn mới nhằm phát huy tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường của người dân. Đồng thời, tiếp tục tập trung triển khai và giải ngân các nguồn vốn; xây dựng cơ chế chính sách trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giữa các sở, ban, ngành trong tỉnh.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và người dân để khơi dậy tiềm năng, lợi thế của địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh … cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Bắc Kạn đề ra trong giai đoạn này.

Cũng theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn, để chương trình thành công và đi vào thực tiễn, bền vững, Bắc Kạn sẽ ưu tiên tập trung nguồn lực để xây dựng NTM. Đẩy mạnh công tác vận động các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức và cá nhân tự nguyện đóng góp, tài trợ nguồn lực để thực hiện Chương trình, đảm bảo không huy động quá sức dân và tránh để phát sinh nợ đọng trong xây dựng cơ bản của Chương trình.

"Bên cạnh đó, Bắc Kạn cũng cần thực hiện tốt phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi"; Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh… Tất cả mọi nhiệm vụ, giải pháp đều phải hướng đến phát triển nông thôn thành miền quê đáng sống, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho nhân dân" - Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn nhận mạnh.

Theo danviet.vn

Lượt truy cập: 237

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)