Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 07/12/2023

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Hội Nông dân Phú Lương vận động hội viên hiến hàng trăm m2 đất xây dựng nông thôn mới

14/10/2023 21:30 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, công tác Hội và phong trào nông dân trên địa bàn huyện Phú Lương đã đạt nhiều kết quả nổi bật, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới. Trong 5 năm qua các cấp Hội Nông dân trên toàn huyện đã vận động hội viên nông dân hiến hàng trăm nghìn m2 đất để xây dựng nông thôn mới.


a93.jpg

Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch trong nhiệm kỳ 2018 - 2023

Trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, Hội Nông dân huyện Phú Lương đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong công tác hội và phong trào nông dân.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Phú Lương lần thứ X, trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn toàn huyện luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn và đạt kết quả toàn diện trên nhiều lĩnh vực. 

Theo đó, 100% chỉ tiêu thi đua hàng năm đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội đề ra; Công tác tuyên truyền được các cấp Hội triển khai thực hiện có nhiều đổi mới, nội dung, hình thức đa dạng, phong phú; các phong trào thi đua của Hội tiếp tục được phát triển cả về chiều rộng, chiều sâu góp phần vào việc phát triển kinh tế và công cuộc xây dựng nông thôn mới của huyện, giữ vững an ninh chính trị ở khu vực nông thôn.

Cụ thể, kết quả thực hiện các chỉ tiêu như sau: Hằng năm, 100% cán bộ, hội viên được tuyên truyền phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết và Điều lệ Hội, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết. Hằng năm, 100% cơ sở Hội được xếp loại khá, vững mạnh trở lên, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Nông dân huyện Phú Lương đã kết nạp mới được 1.868 hội viên, đạt 155% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Hằng năm, có 15.400/15.736 hộ gia đình hội viên đăng ký xây dựng gia đình văn hóa (đạt 98%), trong đó có 15.000/15.400 số hộ đăng ký đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa (đạt 97%). Hằng năm, có 10.640/15.736 hộ hội viên đăng ký hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp đạt 67% (NQ là 60%), trong đó có 6.390/10.640 hộ hội viên đăng ký đạt tiêu chuẩn hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp đạt 60% (NQ là 55%).

Cùng với đó, công tác xây dựng tổ chức Hội được quan tâm chú trọng, chất lượng cán bộ, hội viên cơ bản đã đáp ứng được nhiệm vụ được giao. Các cấp hội thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Điều đó khẳng định tổ chức Hội thực sự là trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân và là chủ thể trong công cuộc xây dựng nông thôn mới của huyện.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội đã tích cực vận động nông dân thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường. Xác định nông dân là chủ thể trong phong trào xây dựng nông thôn mới, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện đã xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến 100% cán bộ, hội viên nông dân về mục đích, ý nghĩa, chủ trương của Đảng, chính sách đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới với nhiều hình thức như: tổ chức hội thi bằng hình thức sân khấu hóa "nông dân với phong trào xây dựng nông thôn mới"…

Hội còn tổ chức tọa đàm, biểu dương những tấm gương tiêu biểu trong thực hiện các nội dung về xây dựng nông thôn mới như: hoạt động tham gia hiến đất, đóng góp sức người, sức của để xây dựng các tuyến đường giao thông, xây dựng các công trình phúc lợi; phối hợp thực hiện tiêu chí về môi trường. Kết quả, hội viên nông dân toàn huyện đã hiến trên 250.000m2 đất, đóng góp gần 15 tỷ đồng và 110.500 ngày công lao động để xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác hội trong nhiệm kỳ mới

Trao đổi với PV Dân Việt, bà Trịnh Ngọc Trà - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Lương cho biết: Phát huy những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ mới (2023 - 2028), Hội Nông dân huyện Phú Lương xác định sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp Hội, tập hợp, đoàn kết đông đảo hội viên nông dân, xây dựng Hội Nông dân vững mạnh về mọi mặt, là trung tâm, nòng cốt trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng huyện Phú Lương ngày càng phát triển bền vững.

Cũng theo bà Trà, Hội xác định một số chỉ tiêu phấn đấu chủ yếu của nhiệm kỳ mới như: 100% cán bộ Hội và 90% hội viên nông dân được tuyên truyền, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Hội cấp trên. Hằng năm phát triển hội viên mới đạt 100% kế hoạch tỉnh giao, nâng tỷ lệ tập hợp thu hút nông dân vào hội đạt 92% so với tổng số hộ nông nghiệp. Hằng năm, 100% cơ sở Hội đều được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 45% cơ sở Hội đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở lên; Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

"Hằng năm có từ 60% trở lên số hộ đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi, phấn đấu có từ 50% trở lên số hộ đăng ký đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh danh giỏi các cấp. Phấn đấu 100% số gia đình hội viên nông dân đăng ký gia đình văn hóa và có 90% trở lên hộ gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa. Phấn đấu trong nhiệm kỳ giới thiệu hội viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng kết nạp từ 200 hội viên trở lên, trong đó có trên 100 hội viên được kết nạp Đảng.

"Trước những kết quả, thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua sẽ là tiền đề để công tác Hội và phong trào nông dân huyện Phú Lương gặt hái đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa trong những năm tiếp theo", Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Lương khẳng định.

Theo danviet.vn

Lượt truy cập: 268

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)