Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 29/09/2023

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng) đạt chuẩn nông thôn mới

03/06/2023 15:49 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định 402/QĐ-TTg ngày 18/4/2023 công nhận huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.
 
 

 


NT28_1.png

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Bảo tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Sau khi "về đích" huyện nông thôn mới (NTM) theo bộ tiêu chí 2021 - 2025, huyện Vĩnh Bảo tập trung xây dựng xã NTM kiểu mẫu.

Trong đó, tập trung nguồn lực đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, đôn đốc các đơn vị thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng các công trình thuộc các dự án xây dựng NTM kiểu mẫu giai đoạn 2022 - 2023 đối với 7 xã: Nhân Hòa, Tân Hưng, Hiệp Hòa, Vĩnh Long, Liên Am, Lý Học và Vĩnh Phong.

Đồng thời, rà soát tiêu chí NTM kiểu mẫu các xã còn lại, đưa ra lộ trình cụ thể, đề xuất thành phố, phấn đấu đến hết năm 2025, toàn bộ 29/29 xã trên địa bàn "về đích" NTM kiểu mẫu.

Lượt truy cập: 255

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)