Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 23/09/2023

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Nâng cao chất lượng xây dựng, thi hành chính sách pháp luật về nông nghiệp

10/11/2022 19:34 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Trong thời gian tới, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật cũng như tổ chức thi hành pháp luật; truyền thông, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới.


h6_4.jpg

Đó là nhấn mạnh của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến tại Hội nghị “Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022: Nâng cao chất lượng công tác tổ chức truyền thông tiếp thị chính sách trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” diễn ra ngày 8/11 tại Hà Nội.

 

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Quang Huy, Vụ pháp chế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho biết, hoạt động truyền thông tiếp thị chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, được tiến hành song song, đồng thời không thay thế quy trình lấy ý kiến về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành, mà có tính chất hỗ trợ, giúp công tác xây dựng pháp luật đạt hiệu quả, góp phần tạo đồng thuận trong đời sống, xã hội.

Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến, hơn 10 năm qua, Bộ NN&PTNT đã thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm về công tác pháp chế, nhất là nhiệm vụ rà soát, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Đến nay, các lĩnh vực quản lý của Bộ đều có luật điều chỉnh với 9 luật; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ chủ trì soạn thảo 435 văn bản, tạo hành lang pháp lý, cơ chế chính sách quan trọng đã và đang phát huy hiệu quả trên thực tiễn, nhất là trong tái cơ cấu nông nghiệp, góp phần trực tiếp tăng sản lượng và chất lượng nông sản, huy động nguồn lực, thu hút đầu tư cho phát triển ngành.

Để không ngừng làm sâu sắc thêm ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam, đưa cuộc sống vào chính sách pháp luật và đưa chính sách pháp luật vào cuộc sống, trong thời gian tới, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành sẽ tập trung thực hiện kế hoạch hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, “Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật, cũng như tổ chức thi hành pháp luật, đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; truyền thông, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới cũng như những tác động và hiệu ứng của chính sách, pháp luật đến hoạt động sản xuất kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

Tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, Ngày Pháp luật Việt Nam năm nay được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung vào hoạt động phổ biến, giới thiệu về nâng cao chất lượng công tác tổ chức truyền thông tiếp thị chính sách trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đây là nội dung gắn bó chặt chẽ và góp phần thiết thực nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung, pháp luật về nông nghiệp nói riêng. Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân, nâng cao nhận thức hiểu biết và thực thi pháp luật, ý thức tôn trọng, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành./.

 

 

theodangcongsan.vn

Lượt truy cập: 740

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)