Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 04/10/2023

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Thành phố Yên Bái: 1.000 tài khoản được thiết lập hoạt động trên sàn thương mại điện tử

03/11/2022 18:29 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Nằm trong chương trình thực hiện chuyển đổi số, thành phố Yên Bái đang tăng cường phối hợp hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thiết lập tài khoản hoạt động trên sàn thương mại điện tử.

 

u3_5.jpg

Ngay từ đầu năm 2022, thành phố Yên Bái đã chỉ đạo rà soát, thống kê danh sách các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ sản xuất nông nghiệp có sản phẩm hàng hóa lưu thông trên thị trường và danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp có nhu cầu tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp qua các sàn thương mại điện tử phục vụ nhiệm vụ số hóa các tổ chức, hộ sản xuất nông nghiệp theo kế hoạch của UBND tỉnh.

Đến nay, 100% sản phẩm OCOP của thành phố có chứng nhận từ 3 sao trở lên đã được đưa lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn và Voso.vn. 100% các hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử được đào tạo kỹ năng số, kỹ năng kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử. Hướng dẫn thiết lập 1.000 tài khoản hoạt động trên sàn thương mại điện tử. Tài khoản mua và bán có một trong các hoạt động: Đăng bán sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm, trao đổi thông tin, giao dịch mua bán. Tăng cường tuyên truyền, thúc đẩy gia tăng số lượng giao dịch và giá trị giao dịch trên các sàn thương mại điện tử postmart.vn và voso.vn. 

Nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó chú trọng đưa các nông sản nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, hiện các phòng chức năng thành phố đang tích cực tham mưu cho thành phố ban hành kế hoạch truyền thông hỗ trợ các hộ sản xuất nông nghiệp tham gia sàn thương mại điện tử, qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố Yên Bái năm 2022.

 

Nguồn: www.yenbai.gov.vn

Lượt truy cập: 518

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)