Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 28/03/2023

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Tập huấn trực tuyến hỗ trợ tiếp cận thị trường thông qua thương mại điện tử

19/11/2021 14:56 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Để hỗ trợ triển khai Dự án “Tăng cường tiếp cận thị trường cho người dân nông thôn thông qua mạng lưới thông tin thị trường dựa trên nền tảng công nghệ thông tin trong xây dựng nông thôn mới”, do Quỹ Quốc tế về Phát triển nông nghiệp (IFAD) tài trợ, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương phối hợp với Văn phòng IFAD tại Việt Nam tổ chức Lớp tập huấn Nâng cao năng lực cho cán bộ của Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp và Chủ thể thực hiện chương trình OCOP tham gia chuỗi thương mại điện tử sản phẩm OCOP từ ngày 6-7/9/2021.


Mục đích của lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ văn phòng nông thôn mới các cấp để triển khai đồng bộ việc sử dụng và vận hành một cách hiệu quả hệ thống cổng thông tin điện tử Kết nối OCOP (https://ketnoiocop.vn). Thông qua Cổng thông tin điện tử Kết nối OCOP sẽ góp phần hỗ trợ người sản xuất quy mô nhỏ, HTX và doanh nghiệp vừa và nhỏ nông thôn về năng lực tiếp cận và phân tích thị trường, phát triển sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của thị trường.

Tham dự Lớp tập huấn là các cán bộ đại diện của Sở NN&PTNT, Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp, Chi Cục PTNT thuộc các tỉnh do IFAD tài trợ. Bên cạnh đó còn có sự tham gia của của đại diện Dự án IFAD các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Hà Tĩnh,Quảng Bình, Đắk Nông, Trà Vinh, Bến Tre và các cán bộ các xã tham gia sản phẩm OCOP được IFAD cung cấp máy tính để hỗ trợ vận hành hệ thống cổng thông tin điện tử.

Chương trình Lớp tập huấn gồm 2 nội dung chính: Giới thiệu và hướng dẫn vận hành, sử dụng Cổng thông tin điện tử Kết nối OCOP (https://ketnoiocop.vn) nhằm hỗ trợ kết nối thương mại điện tử cho các sản phẩm OCOP do Nhóm Chuyên gia tư vấn đến từ Trung tâm Thông tin Phát triển nông nghiệp nông thôn trình bầy; Lập kế hoạch thương mại điện tử và sử dụng công cụ livestream bán hàng qua mạng do nhóm Chuyên gia tư vấn của Công ty Cổ phần giải pháp bán hàng KYC sẽ tiếp tục với nội dung trình bày.

PV

Lượt truy cập: 712

Từ khóa: TT&TT với NT, Chuyển đổi số nông thôn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)