Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 29/03/2023

TIN TỨC

Đẩy mạnh tuyên truyền Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới

20/07/2017 10:17 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới TPHCM đã đề nghị các cơ quan liên quan chủ động phối hợp, tích cực triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn TPHCM trong năm 2017.


Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức, hướng dẫn nội dung thực hiện các cụm panô, áp phích, khẩu hiệu… tuyên truyền về chương trình xây dựng NTM; tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội thi nông thôn mới, thể dục thể thao quần chúng,… qua đó tập trung đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao chất lượng xây dựng NTM trên địa bàn 5 huyện.

Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng nội dung và hướng dẫn 5 huyện tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về Chương trình xây dựng NTM gắn với các nội dung Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn vùng nông thôn TPHCM;…
 
Đài Truyền hình Thành phố, Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố tăng cường thời lượng, các chuyên đề về xây dựng NTM.
 
Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM 5 huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè và Cần Giờ phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của giai đoạn nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM đến huyện, xã và nhân dân; chỉ đạo các phòng ban chuyên môn huyện, Ban Quản lý xây dựng NTM, UBND các xã trên địa bàn trong quý II năm 2017 chủ động bố trí kinh phí tuyên truyền NTM;…

Minh Thư

Lượt truy cập: 2147

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)