Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 04/10/2023

TIN TỨC

VNPT chung tay xây dựng nông thôn mới

13/09/2016 08:40 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Chiều 10/9, VNPT Hà Tĩnh đã phối hợp với Ban Chỉ đạo nông thôn mới xã Nam Hương (huyện Thạch Hà) tổ chức lễ ký kết phối hợp đỡ đầu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã giai đoạn 2016-2020.


2016913-m1.jpg
 
Theo đó, VNPT sẽ phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền xã trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về xây dựng nông thôn mới; phủ sóng các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin đến các thôn trong xã; dịch chuyển, di dời, chỉnh trang, làm mới các tuyến cột, cáp viễn thông; hỗ trợ, cải tạo nâng cấp văn phòng giao dịch một cửa; làm tốt hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, xây dựng nhà ở cho các đối tượng chính sách.
 
Nam Hương là xã miền núi  phía Tây Nam của huyện Thạch Hà, đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Thực hiện phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đến nay, xã Nam Hương đã hoàn thiện được 8/19 tiêu chí và phấn đấu xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020.
 
Biên bản ký kết cũng phân công rõ trách nhiệm, sự phối hợp giữa Đảng ủy VNPT Hà Tĩnh, huyện Thạch Hà và xã Nam Hương trong việc đỡ đầu, giúp đỡ địa phương phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Biên bản nhằm hiện thực hóa Quyết định số 1280/QĐ-UBND, ngày 23/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấp thuận và giao đỡ đầu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010-2020). 
 
Cũng trong dịp này, VNPT Hà Tĩnh đã tổ chức bàn giao Văn phòng một cửa cho chính quyền xã Nam Hương, đây là một trong những nội dung nằm trong chuỗi các nội dung được ký kết giữa VNPT Hà Tĩnh và Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Nam Hương. Văn phòng một cửa đã được cải tạo, nâng cấp, mua sắm các dụng cụ, thiết bị có tổng giá trị trên 70 triệu đồng được huy động từ nguồn đóng góp của cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn đơn vị./.

PV

Lượt truy cập: 2189

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)