Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 05/06/2023

TIN TỨC

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vì mục đích xây dựng nông thôn mới

11/12/2014 10:22 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
Thực hiện Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới; Quyết định 800/QĐ- TTg ngày 4/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; bám sát các nội dung chỉ đạo của Chính phủ và Ban Chỉ đạo chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Trung ương, từ đầu năm 2010 đến nay, UBND tỉnh Quảng Trị và Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh (BCĐ Xây dựng NTM tỉnh) đã tập trung chỉ đạo quyết liệt việc cụ thể hoá các nội dung Chương trình MTQG xây dựng NTM trở thành nội dung trọng tâm chỉ đạo hàng năm của tỉnh.

Công tác tuyên truyền, vận động luôn được các cấp uỷ đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị- xã hội tổ chức thực hiện thường xuyên và liên tục trên cả chiều rộng lẫn chiều sâu, đặc biệt là trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm mục tiêu làm cho cán bộ, nhân dân hiểu rõ về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM, công tác tuyên truyền đã tạo sức lan toả đến tận cơ sở, được người dân đồng tình hưởng ứng.

Tỉnh ủy Quảng Trị đã có Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 9/5/2012 về việc đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Ban Chỉ đạo XD NTM tỉnh có Quyết định số 2685/ KH-BCĐ ngày 14/10/2011 Ban hành Kế hoạch tuyên truyền Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011-2020. UBND tỉnh có Quyết định số 2905/QĐ-UBND 29/12/2011 ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới“; đồng thời quy định các hình thức khen thưởng cho những huyện, xã, tập thể, cá nhân thực hiện tốt chương trình. Nhiều địa phương đã hưởng ứng phát động phong trào, tổ chức các hoạt động thiết thực như vận động hiến đất, chỉnh trang nông thôn, xây dựng văn hoá nông thôn mới.

Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức hội nghị tuyên truyền cho các báo cáo viên cấp huyện, xã. Kết quả đã tổ chức 7 hội nghị phổ biến tuyên truyền cấp tỉnh, với 500 người tham gia; 8 hội nghị tuyên truyền cấp huyện, với 680 người tham gia. Chuyên mục NTM trên Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh, bên cạnh việc đưa tin chung về chương trình, từ tháng 2/2010 đến nay, đã thực hiện 100 chuyên mục nông thôn mới trên sóng phát thanh và truyền hình tỉnh, phát sóng định kỳ hàng tuần. Chuyên mục trên Báo Quảng Trị đã thực hiện hơn 70 số báo và 2 đặc san về nông thôn mới nhằm chuyển tải các chủ trương chính sách, các bài viết, các hoạt động của các địa phương về xây dựng NTM. Từ tháng 1/2012, đã xây dựng và đưa vào hoạt động trang thông tin điện tử nông thôn mới Quảng Trị (nongthonmoi. quangtri.gov.vn), thành lập Ban biên tập, xây dựng đội ngũ cộng tác viên. Tuy mới đi vào hoạt động nhưng website đã phát huy hiệu quả cao trong việc phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn kịp thời các thông tin, văn bản; chuyển tải thông các mô hình hay, kinh nghiệm tốt về xây dựng nông thôn mới tới các địa phương, đơn vị và người dân.

Trong công tác phân bổ các tài liệu tuyên truyền đến tận thôn, bản, đã phát hành và phân bổ 50.000 tờ rơi, 8.317 sổ tay hướng dẫn NTM cấp xã, 1.117 bộ tài liệu cập nhật các hướng dẫn mới nhất về thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM.

Hầu hết các ngành, tổ chức chính trị- xã hội trong tỉnh đều có kế hoạch triển khai thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM hoặc có kế hoạch phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT để tuyên truyền về chương trình. Đối với UBND các huyện, thị xã và UBND các xã đều có nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới.

Uỷ ban MTTQVN tỉnh đã tổ chức 12 lớp tập huấn cán bộ cơ sở, tổ chức các hội nghị tuyên truyền cho 1.525 lượt cán bộ Mặt trận cơ sở và 22.363 lượt người dân nông thôn về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới”. UBMTTQVN tỉnh đã chủ trì phối hợp với các đoàn thể cấp tỉnh tổ chức phát động điểm “Tuần lễ chỉnh trang nông thôn”, triển khai các phong trào “xây dựng khu dân cư văn hoá”, “gia đình văn hoá”, phong trào xoá nhà tạm, dột nát, hỗ trợ nhà đại đoàn kết, vận động “Quỹ vì người nghèo” các cấp nhằm hỗ trợ cho các hộ nghèo các xã khó khăn.

Hội Cựu Chiến binh tỉnh đã tổ chức các hội nghị lồng ghép quán triệt về chủ trương xây dựng NTM đến 1.156 chi hội của 230 hội cơ sở cho hơn 29.500 hội viên, với 1.052 lượt tuyên truyền. Trong 2 năm cán bộ, hội viên đã hiến hơn 10.000 m2 đất, hơn 25.000 ngày công lao động cho xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới.

Hội phụ nữ các cấp đã hưởng ứng phát động phong trào “Phụ nữ Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới”, phát động phong trào “5 không, 3 sạch” với hơn 1.000 hội viên tham gia và tổ chức đăng ký phong trào thi đua làm hạt nhân để phát động đến tận cơ sở, kết quả có 104.706 hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện phong trào. Phát động phong trào giúp đỡ, đỡ đầu phụ nữ nghèo, hướng dẫn cách làm ăn, cho vay phát triển sản xuất, kết quả có 6.192 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được đỡ đầu có địa chỉ, 26.922 phụ nữ được vay vốn với 35.993 tỷ đồng. Tổ chức đào tạo nghề cho phụ nữ với 23 lớp cho 735 lao động nữ…

Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM các cấp đã hưởng ứng phát động phong trào “Tuổi trẻ Quảng Trị chung tay xây dựng nông thôn mới” với phương châm “ Mỗi đoàn viên thanh niên một việc làm có ích, mỗi cơ sở đoàn một công trình phần việc xây dựng nông thôn mới”. Tỉnh đoàn đã tổ chức chương trình “Hiến kế xây dựng nông thôn mới” trong đoàn viên công nhân viên chức, lực lượng vũ trang thông qua các diễn đàn; kết quả 100% cơ sở đoàn có kế hoạch và đăng ký việc làm thiết thực, 100% xã đoàn thành lập Đội Thanh niên xung kích thu gom rác thải, đảm nhận xây dựng và tu sửa đường giao thông nông thôn, xây dựng tuyến đường xanh- sạch- đẹp, “con đường thanh niên xây dựng nông thôn mới”. Đến nay các cấp hội, đoàn đã đăng ký đảm nhận tu bổ được 160 km đường giao thông nông thôn, 65 km hệ thống kênh mương thuỷ lợi, trồng và chăm sóc 35.000 cây xanh có giá trị, đăng ký xây dựng 19 “con đường thanh niên xây dựng nông thôn mới”, khai thông trên 50 km kênh mương nội đồng, thành lập được 40 đội hình thanh niên xung kích thu gom rác thải trên địa bàn dân cư…

Hội Nông dân tỉnh đã thực hiện công tác tuyên truyền cho các hội viên về xây dựng NTM thông qua nhiều hình thức đa dạng phong phú như đưa vào nội dung sinh hoạt trong các chi, tổ hội; tập huấn bồi dưỡng cán bộ hội, tổ chức các hội thi “Nông dân với pháp luật”, “Nhà nông đua tài”.

Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các hình thức cổ động trực quan với hơn 9.227 hộp đèn panô, 5.000 tấm áp phích, xây dựng 75 cụm panô cỡ lớn, treo hơn 7.000 lượt băng rôn, cung cấp 2.400 bản tin.

UBND các huyện đã tổ chức các hội nghị tuyên truyền, chỉ đạo các đơn vị văn hoá thông tin thực hiện công tác tuyên truyền đến tận người dân nông thôn. Điển hình như huyện Hải Lăng đã tổ chức khoảng 100 cuộc hội nghị, khoảng 250 lượt tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của HTX, lưu hành gần 3.000 tờ rơi các loại và trên 1.000 cuốn sổ tay NTM, quy hoạch…

UBND thị xã Quảng Trị đã tổ chức 13 hội nghị với trên 1.650 người tham gia, vận động người dân xây dựng công trình hạ tầng với 930 ngày công, hơn 2.600 các loại cây cối và 4.600 m2 đất để làm đường giao thông nông thôn, tính riêng xã Hải Lệ trong 2 năm đã huy động từ nhân dân đóng góp cho xây dựng nông thôn mới là 1,22 tỷ đồng.

Công tác tuyên truyền đã và đang được đẩy mạnh, tạo sức lan toả tận các khu dân cư, thu hút sự quan tâm sâu sắc của từng người dân, từ đây tạo nên sức mạnh tổng hợp để huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến trình xây dựng NTM trên khắp các địa phương trong tỉnh.
 

quangtri.vn

Lượt truy cập: 3247

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)