Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 06/06/2023

TIN TỨC

Điện Biên: Tập huấn xây dựng nông thôn mới cho lãnh đạo chủ chốt cấp xã

14/11/2014 10:03 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
Từ ngày 7 - 8/11/2014, Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên phối hợp Văn phòng Điều phối chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh tổ chức lớp tập huấn cho 50 học viên là cán bộ chủ tịch, phó chủ tịch, kế toán ngân sách xã của 19 xã trên địa bàn huyện.


Toàn cảnh buổi tập huấn.

Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe cán bộ Văn phòng điều phối cấp tỉnh xây dựng nông thôn mới trình bày Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới (19 tiêu chí); Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình xây dựng nông thôn mới; Lập kế hoạch thực hiện cụ thể từng năm của các ban điều phối cấp xã; Tình hình triển khai thực hiện nông thôn mới của từng địa phương, xây dựng cơ sở hạ tầng; Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất, phát triển giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; Xây dựng đời sống văn hóa, thông tin và tuyên truyền; Công tác đào tạo tập huấn và hoạt động của Ban quản lý xây dựng nông thôn mới cấp xã.

Ngoài ra, các học viên được giới thiệu về Thông tư 51/TTLB ngày 2/12/2013 của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn các thủ tục, cách lập hồ sơ thanh quyết toán đối với các dự án hỗ trợ sản xuất, công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất và dân sinh do xã làm chủ đầu tư.

Lớp tập huấn giúp học viên, cán bộ chủ chốt cấp xã nâng cao nhận thức về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Bước đầu tạo được sự đồng thuận của nhân dân trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới, hình thành phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới; nhân dân tin tưởng và tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào, vai trò chủ thể của người dân và của cộng đồng dân cư nông thôn đã được nâng lên.

Khuyennongvn.gov.vn

Lượt truy cập: 1489

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)