Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 05/12/2023

TIN TỨC

Đào tạo cán bộ từ xa về xây dựng nông thôn mới

15/10/2013 08:39 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
Ngày 9/10/2013, Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam phối hợp với tổ chức Nông lương Liên hiệp quốc (FAO) tại Việt Nam khai mạc chương trình đào tạo từ xa về xây dựng nông thôn mới cho 22 cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới của 3 huyện Núi Thành, Phú Ninh, Thăng Bình và TP.Tam Kỳ.

Chương trình đào tạo từ xa về xây dựng nông thôn mới sẽ trang bị cho học viên những kiến thức về mục tiêu, phạm vi của đề án và kế hoạch thực hiện chương trình nông thôn mới, nắm vững kiến thức về hành lang pháp lý, các cơ chế chính sách của nhà nước trong thực hiện chương trình nông thôn mới, nắm vững những quan điểm và nguyên tắc thực hiện về nông thôn mới từ đó phát huy tính sáng tạo của từng địa phương trong khuôn khổ mục tiêu chung. Bên cạnh đó, trong 2 ngày, các chuyên gia của FAO sẽ cung cấp thông tin và tăng cường năng lực của cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới thông qua hệ thống công nghệ thông tin hiện đại. Các vấn đề liên quan tới việc tổ chức quản lý, lập kế hoạch chiến lược, quản lý tài chính, đối tác công – tư, thị trường...
 
Chương trình đào tạo từ xa xây dựng nông thôn mới giúp cán bộ xây dựng nông thôn mới thuận lợi trong việc tiếp cận các chủ trương, chính sách, thông qua Internet. Qua đó, nâng cao năng lực và trình độ của đội ngũ cán bộ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; đồng thời tăng cường năng lực quản lý, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện cho cán bộ ở các cấp và người dân nông thôn các địa phương tỉnh Quảng Nam. Dự án hướng tới đảm bảo tính bền vững, giảm khoảng cách chênh lệch giữa đô thị và nông thôn.
 

 

Thu Hương

Lượt truy cập: 1862

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)