Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 01/03/2024

TIN TỨC

Thừa Thiên Huế: Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo giai đoạn 2013 - 2015

16/05/2013 09:04 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
Ngày 14/5/2013, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 60 /KH-UBND về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo giai đoạn 2013 - 2015.

Kế hoạch nhằm phát triển nguồn nhân lực thông tin cơ sở, đảm bảo 100% cán bộ thông tin cơ sở thuộc đối tượng của Chương trình được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ thông tin tuyên tuyền và ứng dụng kỹ thuật trong hoạt động thông tin truyền thông cơ sở. Đảm bảo 100% số xã thuộc các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới có hệ thống truyền thanh. Đồng thời, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị các huyện vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới để tiếp và phát lại các kênh truyền hình của Trung ương (VTV1, VTV2, VTV3 và VTV5), địa phương (TRT1) với chất lượng cao, phù hợp định hướng quy hoạch của Trung ương. Ngoài ra, còn nhằm cung cấp nội dung thông tin cho đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo, tạo điều kiện cho việc tiếp cận kịp thời được các thông tin kinh tế - xã hội và đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước thông qua các sản phẩm báo chí, ấn phẩm truyền thông, xuất bản phẩm, thông tin điện tử.

Theo đó, sẽ tập trung vào 3 Dự án; đó là Tăng cường năng lực cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở; Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở; Tăng cường nội dung thông tin và truyền thông về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Nội dung chính của Dự án Tăng cường năng lực cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở sẽ là Khảo sát, xác định đối tượng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở và đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật vận hành, khai thác và sử dụng hiệu quả đài, trạm truyền thanh và các trang thiết bị tác nghiệp cho đội ngủ cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở cấp tỉnh, huyện, xã thuộc phạm vi chương trình nhằm tăng cường khả năng tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Nội dung chính của dự án Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở sẽ gồm 03 tiểu dự án, cụ thể, Tiểu Dự án 1: Đầu tư hoàn chỉnh hệ thống thiết bị truyền thanh cho 24 xã thuộc vùng cao, vùng miền núi, biên giới chưa được đầu tư và đầu tư chưa đồng bộ hệ thống truyền thanh để làm tốt công tác tuyên truyền trên địa bàn xã; Tiểu dự án 2: Nâng cấp các đài truyền thanh, truyền hình cấp huyện và trạm phát lại phát thanh truyền hình và Tiểu Dự án 3: Hỗ trợ cơ sở vật chất, trang bị phương tiện tác nghiệp cho hoạt động thông tin và truyền thông cơ sở cho một số xã thuộc vùng cao, vùng miền núi, biên giới.

Dự án Tăng cường nội dung thông tin và truyền thông về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo sẽ tập trung vào nội dung hỗ trợ sản xuất, biên tập, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình phục vụ nhân dân tại các địa bàn là các xã thuộc phạm vi chương trình và hỗ trợ sáng tác, xuất bản, in, phát hành và quảng bá các loại ấn phẩm truyền thông và sách chuyên đề phục vụ đồng bào khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số. 

Theo www.thuathienhue.gov.vn

Lượt truy cập: 1725

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)