Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 08/12/2023

TIN TỨC

Chương trình phối hợp phục vụ sách báo tại các điểm bưu điện-văn hóa xã 2013 - 2020

09/04/2013 09:10 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
Ngày 04/02/2013, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký kết Chương trình phối hợp công tác tăng cường hoạt động phục vụ sách báo tại các điểm bưu điện-văn hóa xã giai đoạn 2013-2020. 

Chương trình phối hợp nhằm huy động nguồn lực, phát huy tối đa tiềm năng hiện có của hai ngành để tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách báo miễn phí tại các điểm bưu điện-văn hoá xã, phát triển điểm bưu điện-văn hoá xã trở thành điểm cung cấp thông tin, văn hóa ở địa phương, phát triển mạng lưới thư viện phục vụ nông thôn, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân vùng sâu, vùng xa.

Phạm vi thực hiện của Chương trình ở các điểm bưu điện-văn hoá xã thuộc các xã được lựa chọn tham gia Chương trình xây dựng nông thôn mới của 63 tỉnh/thành.

Nội dung đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Chương trình phối hợp công tác; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn sách, báo tại các điểm bưu điện-văn hoá xã; Biên soạn tài liệu hướng dẫn tổ chức hoạt động thư viện trong các điểm bưu điện-văn hoá xã; tổ chức đào tạo hướng dẫn nghiệp vụ thư viện cho nhân viên điểm bưu điện-văn hoá xã nhằm đảm bảo triển khai các hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm; Tổ chức các chuyến khảo sát, kiểm tra việc thực hiện Chương trình tại địa phương; Đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương hỗ trợ các nguồn lực cần thiết bảo đảm duy trì bền vững của mô hình điểm bưu điện - văn hoá xã, xem đây là một trong những mô hình cung cấp thông tin, văn hóa hữu ích, tiết kiệm ở cơ sở, phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội của nước ta.

Trách nhiệm Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chỉ đạo hệ thống thư viện công cộng trong cả nước thực hiện việc luân chuyển sách báo từ các điểm thư viện tới các điểm bưu điện-văn hoá xã; biên soạn tài liệu và hướng dẫn nghiệp vụ và tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện cho các nhân viên bưu điện-văn hóa xã. Bộ Thông tin và Truyền thông đảm bảo cơ sở vật chất, nhân lực tại các điểm bưu điện-văn hoá xã đủ năng lực tổ chức hoạt động phục vụ sách báo miễn phí, đồng thời thực hiện việc vận chuyển miễn phí sách báo luân chuyển từ các điểm thư viện công cộng sang các điểm bưu điện-văn hoá xã.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình tại địa phương. Định kỳ 6 tháng/lần báo cáo kết quả về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Bộ Thông tin và Truyền thông./.

Theo Cổng TTĐT Bạc Liêu

Lượt truy cập: 1636

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)