Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 05/10/2023

TIN TỨC

Bắc Ninh ban hành Quyết định phê duyệt Đề án hỗ trợ phương tiện nghe nhìn cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh

20/11/2012 15:05 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
Ngày 31/10/2012, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định số 80/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ phương tiện nghe nhìn cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2012-2015.

Theo đó, việc thực hiện Đề án hỗ trợ phương tiện nghe nhìn cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2012-2015 là một bước quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi chủ trương đưa thông tin nói chung, đặc biệt là phát thanh truyền hình về tận mọi nhà của Đảng và Nhà nước ta tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội và tạo sự ổn định chính trị, đảm bảo thực hiện thành công công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung và của tỉnh Bắc Ninh nói riêng. Ngoài ra, Đề án còn tạo ra khả năng tiếp cận thông tin thường xuyên, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân, từ đó nắm bắt được thực trạng và định hướng phát triển kinh tế, có thông tin, kiến thức khoa học kỹ thuật, góp phần đổi mới tư duy, nâng cao năng lực sản xuất, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn.

Lộ trình thực hiện Đề án trong giai đoạn từ 2012-2015 như sau: Hỗ trợ ti vi, một dàn anten và dây cho 3589 hộ và hỗ trợ điện thoại cố định cộng với cước thuê bao tháng cho 16.918 hộ nghèo được phân phối đều theo tỷ lệ của các huyện đưa lên.

Sở TT&TT tỉnh là cơ quan chủ trì quản lý, thực hiện, giám sát thực hiện Đề án hỗ trợ phương tiện nghe nhìn cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2012-2015. Các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm phổ biến tuyên truyền rộng rãi về chủ trương của Đề án cho các hộ nghèo và nhân dân tiếp cận, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát cộng đồng trong việc tổ chức thực hiện.
 

Thu Hương

Lượt truy cập: 1572

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)