Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 01/10/2023

ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN THÔNG TIN, TRUYỀN THÔNG NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 2011 – 2020

Thống kê thực hiện Đề án phát triển thông tin, truyền thông nông thôn giai đoạn 2011 – 2020 (tháng 6/2010)

15/10/2012 14:53 CH Xem cỡ chữ

I - Kết quả thực hiện các mục tiêu

1. Về cơ sở hạ tầng
a) Điểm cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông công cộng
- 70,2% số đơn vị cấp xã có điểm bưu điện – văn hóa xã

b) Phủ sóng phát thanh, truyền hình trung ương; hệ thống truyền thanh
- 99,5% xã thu được tín hiệu phát thanh của Đài tiếng nói Việt Nam
- 90,9% xã thu được tín hiệu phát thanh của Đài phát thanh địa phương
- 98,9% xã thu được tín hiệu truyền hình của Đài truyền hình Việt Nam
- 87,9% xã thu được tín hiệu truyền hình của Đài truyền hình địa phương
- 83,4% xã có trạm truyền thanh

2. Về dịch vụ
a) Các dịch vụ bưu chính, viễn thông phổ cập.
- 99,8% số đơn vị cấp xã có thuê bao điện thoại cố định
- 99,8% số đơn vị cấp xã có thuê bao điện thoại di động

b) Báo Nhân dân, báo Đảng của Đảng bộ địa phương trong ngày.
- 82,6% xã có báo Đảng đến trong ngày

c) Dịch vụ điện thoại cố định; dịch vụ Internet băng rộng.
- 99,8% xã có thuê bao điện thoại cố định
- 98,9% cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp có nối mạng Internet.
- 91,6% cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp có nối mạng Internet.
- 45,9% Đảng ủy cấp xã có nối mạng Internet.
- 55% UBND cấp xã có nối mạng Internet.
- 20,1% trạm y tế cấp xã có nối mạng Internet.
- 30,7% điểm BĐVH cấp xã có nối mạng Internet.
- 84,9% trường tiểu học tại địa bàn xã có nối mạng Internet.
- 87,1% trường THCS tại địa bàn xã có nối mạng Internet.
- 96,4% trường THPT tại địa bàn xã có nối mạng Internet.

3. Về cung cấp thông tin
Đã thành lập và đưa vào hoạt động kênh truyền hình truyền thông phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, hiểm họa phục vụ cộng đồng VTC14 và kênh truyền hình nông nghiệp – nông thôn VTC16

II - Kết quả thực hiện các nhiệm vụ
1.Phát triển viễn thông công ích
Xem thông tin tại đây

2.Xây dựng hạ tầng viễn thông băng rộng đến xã
2.1 Hệ thống truyền dẫn viễn thông
- 89,7% xã có truyền dẫn cáp đồng
- 95,9% số xã có truyền dẫn cáp quang
- 74,7% xã có trạm truyền dẫn vi ba
- 2,8% xã có trạm VSAT
- 96,3 xã có trạm BTS
2.2 Hệ thống kết nối, truy cập dịch vụ viễn thông
- 87,2%  xã có thuê bao có thuê bao Internet băng rộng
- 94,9% xã có điểm truy nhập viễn thông công cộng

3. Về công tác tuyên truyền
Từ năm 2007-2010 đã xuất bản hơn 3.900 đầu sách với 133 triệu bản về khoa học kỹ thuật nông nghiệp, xây dựng phát triển nông thôn và các loại sách chính trị, pháp luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu của nông dân.
 

(Trích Kết quả điều tra thống kê toàn quốc hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại Internet và nghe nhìn năm 2010)

BBT

Lượt truy cập: 1313

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)