Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 30/09/2023

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2010 – 2020

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

09/10/2012 15:36 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới. (Ban hành kèm theo QĐ số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 04 năm 2009) (trích)

…8. Xây dựng đời sống văn hóa, TT&TT nông thôn
a) Mục tiêu: đạt yêu cầu tiêu chí số 8 
I. HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI

TT
Tên tiêu chí
Nội dung tiêu chí
Chỉ tiêu chung
Chỉ tiêu theo vùng
TDMN phía Bắc
Đồng bằng sông Hồng
Bắc Trung bộ
Duyên hải Nam TB
Tây Nguyên
Đông Nam bộ
ĐB sông Cửu Long
8
Bưu điện
8.1. Có điểm phục vụ bưu chính viễn thông.
Đạt
Đạt
Đạt
Đạt
Đạt
Đạt
Đạt
Đạt
 
 
8.2. Có Internet đến thôn
Đạt
Đạt
Đạt
Đạt
Đạt
Đạt
Đạt
Đạt

b)  Đến 2015 có 30% số xã có nhà văn hóa xã, thôn và 45% số xã  có bưu điện và điểm Internet đạt chuẩn. Đến 2020 có 75% số xã có nhà văn hóa xã, thôn và 70% số xã  có bưu điện và điểm Internet đạt chuẩn
c) Nội dung:
... Nội dung 2: Thực hiện thông tin và truyền thông nông thôn, đáp ứng yêu cầu Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới
d) Phân công quản lý, thực hiện:
… Bộ TT&TT chủ trì, hướng dẫn thực hiện nội dung 2”
 

Lượt truy cập: 1576

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)