Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 03/10/2023

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ĐƯA THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ MIỀN NÚI, VÙNG SÂU, VÙNG XA, BIÊN GIỚI VÀ HẢI ĐẢO

“Chương trình mục tiêu quốc gia Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

09/10/2012 15:32 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
“Chương trình mục tiêu quốc gia Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo” (trích)

a) Mục tiêu:
Chương trình xây dựng và phát triển mạng lưới thông tin cơ sở nhằm rút ngắn khoảng cách về hưởng thụ thông tin, tuyên truyền giữa các vùng miền; tăng cường tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân, đảm bảo an ninh, quốc phòng ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc ít người.

b) Các dự án thành phần:
- Dự án 1: tăng cường năng lực cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở.
- Dự án 2: tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở;
- Dự án 3: tăng cường nội dung thông tin và truyền thông về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

c) Phân công quản lý, thực hiện Chương trình:
Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình.”
 

Lượt truy cập: 1433

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)