Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 29/05/2023

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Báo chí tỉnh Quảng Bình với việc tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

25/10/2013 14:25 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
Công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo đã tạo nên những đổi thay lớn lao trên mọi mặt của đời sống, luồng gió mới ấy đã làm cho mảnh đất Quảng Bình vốn chịu nhiều mất mát, đau thương trong chiến tranh bừng lên nhịp sống sôi động trong lao động sản xuất, xây dựng....

Những năm tái thiết quê hương, người dân Quảng Bình đã nổ lực, bền gan, vượt qua bao gian nan, thử thách bằng công sức, tâm lực của chính mình để làm nên một Quảng Bình khởi sắc. Các cơ quan báo chí, đội ngũ những người làm báo tỉnh nhà với thiên chức của người lính xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hoá đã có những đóng góp tích cực cho sự đi lên mạnh mẽ của quê hương. Năm 2012, với những thời cơ, vận hội mới nhằm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV nhanh chóng đưa tỉnh ta thoát khỏi một tỉnh nghèo đã và đang đặt ra cho các cơ quan báo chí, các nhà báo tỉnh nhà những nhiệm vụ hết sức nặng nề nhưng rất vẻ vang. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa hết sức quan trọng hiện nay đó là tuyên truyền xây dựng nông thôn mới từ năm 2010-2020. Các cơ quan báo chí trong tỉnh phải xác định tuyên truyền xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị cao cả có tính chiến lược lâu dài và phải thực hiện đồng bộ với những bước đột phá mang lại hiệu quả cao và ổn định. Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước nhằm nhanh chóng phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hoá. Để chủ trương đó của Đảng nhanh chóng đi vào thực tiễn đòi hỏi sự nổ lực của các cấp chính quyền, đặc biệt là các cơ quan tuyên truyền để nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên đặc biệt là nông dân; tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội, trong huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xây dựng nông thôn mới, cổ vũ khuyến khích các tổ chức, đơn vị đồng tâm hiệp lực chung tay xây dựng nông thôn mới, hiệu quả, thiết thực.
 
Muốn làm tốt công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới trong điều kiện còn nhiều khó khăn hiện nay các cơ quan báo chí, tuyên truyền của tỉnh phải có định hướng rõ ràng, nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tiễn. Nội dung tuyên truyền phải làm rõ được yêu cầu cấp thiết của việc xây dựng nông thôn mới, những đặc trưng, nguyên tắc xây dựng nông thôn mới, tiêu chí xây dựng nông thôn mới 2010-2015 và đến năm 2020. Nội dung tuyên truyền cũng phải phát huy được quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Xây dựng nông thôn mới phải gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, bảo vệ môi trường, xây dựng cơ sở thông tin, truyền thông, phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phát huy làng nghề truyền thống ở nông thôn; khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương, đổi mới các hình thức sản xuất có hiệu quả, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất hàng hoá, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn. Tỉnh ta có một lực lượng truyền thông đại chúng khá hùng hậu. Đó là 05 cơ quan báo chí: Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình, Tạp chí Sinh hoạt Chi bộ, Tạp chí Nhật Lệ và Tạp chí Văn hóa Quảng Bình; 16 bản tin, 9 trang thông tin điện tử - thông tin điện tử tổng hợp của các sở, ngành, đơn vị, địa phương (đã được cấp phép hoạt động) và hầu hết các cơ quan, đơn vị, tổ chức đều có trang website. Ngoài Phân xã Thông tấn xã Việt Nam tại Quảng Bình còn có 15 cơ quan báo chí Trung ương, báo ngành Trung ương và địa phương khác đăng ký phóng viên thường trú hoạt động trên địa bàn tỉnh. Một trong những lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới là 7 đài Truyền thanh - Truyền hình của các huyện, thành phố và hơn 250 đài truyền thanh xã, thôn trải đều ở các vùng miền của tỉnh.
 
Trong thời gian qua, các cơ quan báo chí ở tỉnh ta đã có những cố gắng để đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Báo Quảng Bình đã mở chuyên mục, chuyên trang. Các cơ quan báo chí khác với đặc thù của tờ báo đã có cách tuyên truyền phù hợp, đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố, các đài truyền thanh cơ sở đã có nhiều cố gắng đưa nội dung xây dựng nông thôn mới đến với người dân. Để làm tốt hơn nữa những công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới các cơ quan truyên truyền trong tỉnh cần phải chú ý những nội dung chính. Tiếp tục tăng thêm trang, tăng thời lượng, đặc biệt có những cải tiến cả về nội dung và hình thức để cho công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao. Có nhiều bài viết, phóng sự phát hiện mô hình, điển hình, cách làm hay trong việc xây dựng nông thôn mới. Các Sở, ban, ngành có bản tin, cổng thông tin điện tử. Đài PTTH huyện, thành phố, trạm Truyền thanh xã, thôn tuỳ đặc điểm tinh hình cụ thể để có thời lượng phù hợp, hình thức hấp dẫn, nội dung phong phú. Các cơ quan báo chí cần xây dựng đội ngũ phóng viên có đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền xây dựng nông thôn mới. Hội Nhà báo phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức phát động cuộc thi viết về xây dựng nông thôn mới.
 
Các cơ quan truyền thông đại chúng phải xác định tuyên truyền xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài và là nhiệm vụ chính trị của tờ báo, là trách nhiệm xã hội của phóng viên đối với nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Quê hương Quảng Bình đang vững vàng đi tới với những hoạch định lớn lao mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra. Báo chí lực lượng xung kích trên mặt trận chính trị, là ngọn cờ cách mạng, động viên và tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước đề ra. Đặc biệt là thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2010-2020, như Nghị số 04 NQ/TU ngày 15 tháng 7 năm 2011 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020 đã xác định: Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội từng bước hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch đảm bảo môi trường sinh thái, xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, an ninh trật tự được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Với thiên chức của mình các cơ quan báo chí, những người làm báo tỉnh Quảng Bình sẽ góp phần tuyên truyền thật tốt để Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới sẽ thành công rực rỡ trên quê hương Quảng Bình yêu dấu.
 

Sở TT&TT Quảng Bình

Lượt truy cập: 2221

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)