Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 05/04/2020

Thông tin và truyền thông với nông thôn

Quảng Nam nâng cao hiệu quả hoạt động của điểm BĐVHX, phục vụ xây dựng và phát triển nông thôn mới

Quảng Nam nâng cao hiệu quả hoạt động của điểm BĐVHX, phục vụ xây dựng và phát triển nông thôn mới

(24/09/2012)
Ngày 13/09/2012, UBND tỉnh Quảng Nam đã ký Quyết định số 2937/QĐ-UBND phê duyệt đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của điểm BĐVHX, phục vụ phát triển nông thôn mới giai đoạn 2012-2015. Đề án được thực hiện cho 50 điểm BĐVHX tại 50 xã thí điểm  nằm trong chương trình nông thôn mới đến năm 2015 của tỉnh Quảng Nam. Tổng kinh phí thực hiện đề án là 3,4 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh tham gia đối ứng xây dựng chương trình nông thôn mới.
Website thuần tiếng Việt và việc đưa internet về nông thôn

Website thuần tiếng Việt và việc đưa internet về nông thôn

(13/08/2012)
Thực tế cho thấy việc phát triển các Website với tên miền tiếng Việt một trong những yếu tố quan trọng để thu hút người dân sử dụng Internet, nhất là với bà con vùng sâu, vùng xa khả năng sử dụng ngoại ngữ còn khá hạn chế.
Internet miễn phí về với trẻ nông thôn

Internet miễn phí về với trẻ nông thôn

(06/08/2012)
Trẻ em nông thôn ở nhiều địa phương được tiếp cận với máy tính và Internet miễn phí trong chương trình tình nguyện hè “Hỗ trợ trẻ em nông thôn tiếp cận và sử dụng Internet”.
Quảng Ninh đầu tư 10 tỷ đồng đưa Internet về bản

Quảng Ninh đầu tư 10 tỷ đồng đưa Internet về bản

(08/07/2012)
Hơn 10 tỷ đồng là số tiền tỉnh Quảng Ninh sẽ trích từ ngân sách để mua sắm 934 bộ máy vi tính và 330 thiết bị kết nối 3G trang bị cho các nhà văn hóa thôn, bản trong Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh.