Skip Ribbon Commands
Skip to main content

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

Chương trình Hội nghị triển khai quyết định số 420/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về điều tra thống kê (7/5/2010)

17/05/2010 09:34 SA Xem cỡ chữ

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

--------------------
 
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 420/QĐ-TTG
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ ĐIỀU TRA THỐNG KÊ
Ngày 7/5/2010
           (Thông qua Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của VNPT)
 

STT
Thời gian
Nội dung
Thực hiện ở
đầu cầu truyền hình Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VIệt Nam (VNPT)
Thực hiện ở đầu cầu truyền hình VNPT tỉnh, thành phố
1
8h00
Đón đại biểu, phát tài liệu.
Tổ giúp việc Ban chỉ đạo điều tra thống kê của Bộ.
Các Sở TTTT đón đại biểu, phát tài liệu
2
8h30
Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Bộ.
Ban chỉ đạo điều tra thống kê tỉnh, thành phố duy trì Hội nghị tại đầu cầu truyền hình.
 
3
8h40
Điều hành Hội nghị: Thứ trưởng Trần Đức Lai - Trưởng Ban chỉ đạo
Công bố các Quyết định:
- Quyết định số 420/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
- Quyết định số 470/QĐ-BTTTT của Bộ trưởng Bộ TTTT.
 
Lãnh đạo Vụ Kế hoạch- Tài chính, Thường trực Ban chỉ đạo điều tra thống kê của Bộ TTTT
4
8h50
Phát biểu khai mạc và chỉ đạo hội nghị.
Bộ trưởng Lê Doãn Hợp
5
9h10
- Hướng dẫn Phương án điều tra thống kê và thực hiện các phiếu 05, 06.
- Hướng dẫn công tác triển khai điều tra thống kê tại các đơn vị.
Lãnh đạo Vụ Kế hoạch- Tài chính.
6
10h00
Một số vấn đề về công tác quản lý tài chính của cuộc điều tra.
Lãnh đạo Vụ Kế hoạch- Tài chính
7
10h15
Giải lao
 
8
10h30
Hỏi- đáp
Các thành viên Ban chỉ đạo điều tra TK của Bộ
9
11h30
Bế mạc Hội nghị
Thứ trưởng Trần Đức Lai
 
 
 
 
 
 

  Ghi chú: Đại biểu dự hội nghị tại đầu cầu truyền hình VNPT các tỉnh, thành phố đăng ký phát biểu qua số điện thoại của Ban tổ chức Hôi nghị (Ban Tổ chức sẽ thông báo số điện thoại tại Hội nghị).
Vụ KHTC

Lượt truy cập: 2763

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)